Fonder: Rekordår för Norska Oljefonden 2019

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den norska statliga oljefondens utländska innehav avkastade 19,9 procent under 2019 eller 1.692 miljarder norska kronor. Det är den, i absoluta tal, högsta avkastningen som den fonden gjort under ett enskilt år och procentuellt sett den näst högsta avkastningen. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt med hänvisning till ett pressmeddelande.

Marknadsvärdena för fondens samtliga innehav ökade 1.832 miljarder kronor till 10.088 miljarder norska kronor vid utgången av året. Oljefondens aktieinvesteringar gav en avkastning på 26,0 procent, onoterade investeringar avkastade 6,8 procent och ränteinvesteringar 7,6 procent. Den samlade avkastningen var 0,23 procentenheter högre än referensindex.

“2019 var ett historiskt bra år, drivet av en positiv aktieavkastning på samtliga fondens huvudmarknader och i samtliga aktiesektorer”, säger förvaltningschefen Yngve Slyngstad i en kommentar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR