Fonder: "Snart köpläge i Latinamerika" - Jonas Lindmark

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Störst förlorare, både den senaste månaden och de senaste 10 åren, är Latinamerikafonderna. Och räknat i USA-dollar är besvikelsen extra stor. Men det kan ge köpläge, särskilt innan sommarvärmen bromsar coronaviruset.

Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en marknadskommentar.

“Oro att rädsla för coronasmittan ska ge en brant global ekonomisk försvagning har sänkt aktiemarknaderna runt om i världen den senaste månaden. Virus har svårare att spridas på sommaren, men det dröjer till april och maj innan sommarvärmen anländer och ger högre luftfuktighet och starkare slemhinnor”, resonerar analyschefen.

Han påpekar att Latinamerika står för den största börsnedgången, MSCI-index för regionen har rasat 13 procent räknat i dollar sedan årsskiftet, medan världsindex fram till 26 februari backat 4 procent.

De länder som dominerar i Latinamerikafonderna är Brasilien (i snitt 66% per 31 januari) och Mexiko (19%). Tredje största land är Chile, med bara 4 procent av fondkapitalet.

“Därför är det den ekonomiska utvecklingen i främst Brasilien som avgör. Ekonomin där har förra året börjat återhämta sig efter en djup lågkonjunktur, men en ny försvagning av efterfrågan på grund av bland annat rädsla att smittas av coronavirus hotar nu”, skriver Jonas Lindmark.

Om man ser till ett längre perspektiv menar han att det är ekonomiska klyftor, korruption och annan kriminalitet som bromsat BNP-tillväxten. Brist på avgörande förändringar där ger risk att Brasilien och Mexiko inte kan nå den höga ekonomiska tillväxt som krävs för att motsvara de optimistiska förväntningar på världsdelen som dominerade fram till våren 2011, resonerar Jonas Lindmark.

“Samtidigt är börsföretagens verklighet inte direkt sammankopplade med ländernas allmänna utveckling, särskilt i Brasilien har företagen lång erfarenhet av att skapa vinster även när statsfinanserna är misskötta och till exempel inflationen är extremt hög. Överdrivet negativa förväntningar kan då skapa ett bra köptillfälle, särskilt relativt aktier noterade i andra delar av världen, tydligast USA”, skriver han.

För att dra nytta av överdriven pessimism menar analyschefen att det gäller att ha uthållighet och tålamod, ofta flera år, då det kan ta lång tid innan verkligheten övertrumfar inarbetade förväntningar.

“Högriskfonder rör sig ofta överdrivet både uppåt och nedåt. Dessutom är det knappast någon brådska att köpa Latinamerikafonder, dåliga nyheter när det gäller coronavirusets spridning lär fortsätta dominera i media de närmaste veckorna”, avslutar han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR