Fonder: Jupiter lanserar europeisk småbolagsfond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Londonbaserade Jupiter Asset Management har presenterat en ny strategi för att hitta “dolda juveler” inom den europeiska småbolagssektorn, exkluderat Storbritannien. Det skriver Funds Europe.

Fonden, som kommer förvaltas av Mark Helsop, har som mål att erbjuda investerare exponering mot bolag som har en tillväxtmöjlighet på medel till lång sikt.

“Den europeiska småbolagssektorn täcker ett stort universum av aktier där många av bolagen antingen är helt okända eller inte tillräckligt bevakade”, kommenterade Mark Heslop enligt Funds Europe.

Jupiter European Smaller Companies Fund kommer att använda sig av en “botten upp”-analys för att försöka identifiera kvalitativa bolag med en hög avkastning vars aktie är felaktigt prissatt eller undervärderad av marknaden.

Den obegränsade fonden kommer att investera i ungefär 50-60 mindre bolag som antingen är listade, eller har en stor exponering mot Europa. Bolagens marknadsvärde måste vid investeringstillfället vara mindre än det 225:e största bolaget inom FTSE World Europe indexet (exklusive Storbritannien).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR