Placera: Behåller modellportfölj intakt inför mars

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Riskviljan sjönk betydligt den senare delen av februari i spåren av coronavirusoron, vilket bidrog till rejäla svängningar på finansmarknaden. Placera väljer att inte göra något fondbyte inför mars.

Det skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl i sin genomgång “Elva köpvärda fonder i mars”.

“Jag tar det säkra före det osäkra och göra inte några fondbyten i den svajiga miljön vi nu är i, trots att Placeras köpvärda fonder har haft en utmanande månad. Jag upprepar det gamla mantrat att ett löpande månadssparande är ett kraftfullt verktyg för ett långsiktigt och lönsamt fondsparande”, resonerar han.

Under månaden var det tre fonder på listan över köpvärda fonder som slutade på plus. De två fonderna med lägst risk som placerar i räntepapper har som förväntat ett litet plus. Spiltan räntefond Sverige noterade en marginell uppgång under månaden och IKC Avkastningsfond som är listans andra räntefondsval har avkastat 0,1 procent.

“Båda fonderna klår fondkategorin Räntefonder - Företag, som backade 0,1 procent. För den som vill minska risken eller ha en låg risk är de två räntefonderna första valet”, skriver Pär Ståhl.

Placeras fondportfölj för mars ser ut som följer:

Fond Risknivå
Swedbank Robur Östeuropa Högst
MS INVF Asia Opportunities Högst
PriorNilsson Realinvest Högre
Spiltan Aktiefond Stabil Högre
Fidelity European Dynamic Growth Högre
MS INVF Global Opportunity Högre
Sensor Sverige Select Medel
Carnegie Strategifond Medel
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv Medel
Spiltan Räntefond Sverige Låg
IKC Avkastningsfond Låg

Länk till Placeras genomgång.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR