• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: +0,08% under en turbulent månad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den positiva marknadsutvecklingen förändrades snabbt i spåren av coronaviruset i slutet av februari. Trots turbulensen lyckades IKC Avkastningsfond stänga februari med en uppgång på 0,08 procent, vilket ger en avkastning för årets två första månader på 0,59 procent.

Det skriver Lars Bredenberg, fondförvaltare för obligationsfonden IKC Avkastningsfond i en månadsrapport för februari.

Fonden har stigit med 22,6 procent sedan lanseringen i april 2012. (Källa: IKC Fonder)

De långa räntorna har gått ner och gett stöd via ränterisk, men stora nedgångar i omvärlden har gett negativ påverkan på kreditrisken i den svenska företagsobligationsmarknaden även om det verkar finnas likviditet hos marknadsaktörerna, resonerar förvaltaren.

Fram till den senare delen av månaden påpekar han att det var en hel del aktivitet i marknaden när företag tog möjligheten att få förmånlig finansiering från marknadsaktörer som hade behov av att investera likviditet.

“Därefter har den ökade osäkerheten medfört en mer avvaktande situation där emissioner skjuts upp och likviditeten hålls i beredskap”, skriver Lars Bredenberg.

Fonden uppges ha deltagit i emissioner från Corem och Resurs samt gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det enligt förvaltaren uppstod bra möjligheter och för att hantera likviditet.

Sett till utvecklingen bland portföljens innehav uppger han att det var en blandad kompott. På den negativa sidan nämns bland annat Intrum, Catella och Recipharm som tydligt påverkades av marknadsturbulensen. Sett till positiva bidragsgivare lyfter förvaltaren fram Magnolia och Moment som fick stöd av starka rapporter samt Avida och SSM som fick in nya starka ägare.

Vad gäller framtiden menar Lars Bredenberg att marknadsklimatet för närvarande domineras av coronaviruset, men han påpekar att det emellertid ser ut att finnas likviditet som ger viss stabilitet i den svenska företagsobligationsmarknaden även om det blir lägre aktivitet och avvaktande med nyemissioner när läget är osäkert.

Måndagen den 9 mars utser Morningstar de bästa fonderna i Sverige och för andra året i rad har Morningstar nominerat IKC Avkastningsfond till “Best SEK Corporate Bond Fund”.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR