• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opportunities L/S: -9,8% i feb, virusoro tyngde

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Coronavirusoron tog fasta ordentligt under slutet av februari och omvärldens börser straffades till följd av svårigheterna att bedöma hur kraftiga och långvariga de negativa effekterna på världsekonomin och företagsvinsterna kommer att bli.

Det konstaterar aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S:s portföljförvaltare Staffan Knafve i en månadsrapport, där fondens avkastning i februari anges till -9,8 procent vilket innebär ett tapp om 12,8 procent hittills i år (i fondens huvudandelsklass RC1 SEK).

rhen2

Avkastningshistorik för Rhenman Global Opportunities L/S sedan starten i augusti 2016, indexerat till 100. (Källa: Rhenman & Partners AM)

Primärval & marknadschock spädde på nedgång

Förvaltaren påpekar även att investerare var helt oförberedda för den här typen av negativa nyheter, vilket han ser som en sannolik förklaring till den häftiga börsreaktionen. Utöver detta riktades även blickarna mot den “näringslivsfientlige” vänsterdemokraten Bernie Sanders framgångar i primärvalet.

Norton Lifelock & Softbank stod emot

För Rhenman Global Opportunities del belastade såväl fondens långa som korta positioner utvecklingen med 10 respektive 0,2 procent räknat i SEK. Månadens bästa bidragsgivare var Norton Lifelock och Softbank Group och de sämsta bidragsgivarna var Square Enix och Ford.

“En av månadens få positiva bidragsgivare var det amerikanska digitala säkerhetsbolaget Norton Lifelock. Aktiekursen steg tack vare momentum i cybersäkerhetsindustrin och nyheten om att bolaget skulle genomföra en speciell utdelning till aktieägarna i februari”, beskriver förvaltaren.

Vad gäller japanska Softbank lyfter Staffan Knafve hur bolaget omgivits av positiva nyheter under månaden, bland annat steg aktien kraftigt då aktivistinvesteraren Elliot Management aviserade ett stort ägande i det japanska holdingbolaget.

“Därefter blev det klart att den 26 miljarder dollar stora sammanslagningen av T-Mobile och Softbank-ägda Sprint godkänts på federal nivå i USA”, lägger han till.

Square Enix & Ford straffades

I den negativa vågskålen tog japanska spelutvecklaren Square Enix en bekväm plats, då marknaden tyckte det var negativt att bolaget höll fast vid sina tidigare uttalade vinstförväntningar för helåret.

“Under månaden bekräftade Square Enix också att lanseringsdatumen för årets två stora AAA-släpp (Final Fantasy VII: Remake och Marvel’s Avengers) kommer att bli försenade, vilket fick aktien att falla ytterligare”, beskriver Staffan Knafve.

Ford gjorde Square Enix sällskap bland månadens sänken och förvaltaren påpekar att fordonsindustrin som helhet föll under månaden, men att Ford fick en särskilt tuff start på året med prognoser väl under analytikernas estimat.

“Även fler tecken på att CEO Jim Hacketts omstruktureringsplan på 11 miljarder dollar kan komma att kräva längre tid än väntat för att bära frukt påverkade aktiekursen”, tillägger förvaltaren.

rhen3

Fondens risk, exponering, förvaltat kapital och största aktieinnehav per den 29 februari 2020. (Källa: Rhenman & Partners AM)

“När oron lägger sig återhämtar sig aktiekurserna”

Under januari var svängningarna på börsmarknaden stora, men Staffan Knafve menar att grundinställningen var positiv, något som märktes på att tillväxtaktier utvecklades betydligt bättre än värdeaktier.

“I februari fanns det däremot inga vinnare, med undantag för vissa få bolag som kan komma att gynnas av viruset och dess konsekvenser. Riskvilligheten blev därför ytterst låg”, beskriver han.

Flera bolag har redan vinstvarnat med anledning av coronavirusets spridning, och de hårda ingreppen för att hindra spridningen dämpar den ekonomiska aktiviteten i världen och varje dag leder det till uteblivna intäkter och lägre intjäning, framkommer det.

“När väl oron lägger sig torde aktiviteten öka och en hel del, men inte allt, av det som förlorats hittills i år kommer att tas tillbaka. Därmed kommer också aktiekurserna att återhämta sig”, skriver Staffan Knafve.

Han påpekar även att det aldrig varit viktigare att de bolag som fonden investerar i lever upp till kriterier som till exempel bra marknadspositioner, framtida vinsttillväxt, starka balansräkningar och god utdelningskapacitet.

Fondens innehav har för tillfället ett genomsnittligt P/E-tal på knappt 14 och en direktavkastning på drygt 5 procent, vilket Staffan Knafve ser som alldeles för lågt.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR