• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Avenir Europe: -6,4% i feb, "sämsta veckan sedan 2008"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En månad som inleddes med optimism och nya högstanivåer i Europa och USA, vände tvärt neråt när det framgick att coronaviruset hotade både världshälsan och världsekonomin.

Det skriver aktiefonden ODDO BHF Avenir Europes förvaltare Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard i en månadsrapport för februari. Fonden fokuserar på små- och medelstora bolag i Europa med registrerat kontor i ett medlemsland av EU eller OECD.

ODDO BHF Avenir Europe noterade i basvalutan euro en nedgång om 6,4 procent i februari, medan jämförelseindex (MSCI Europe Smid EUR NR) backade 7,9 procent. Sedan årsskiftet är fonden ner 6,4 procent, medan jämförelseindex noterar 9,1 procent ner.

“Sista veckan i februari är den sämsta sedan finanskrisen 2008, med ackumulerad nedgång om 10 procent”, skriver fondförvaltarna.

Utveckling för fonden (turkos) och jämförelseindex de senaste tio åren. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Hårdast drabbades cykliska sektorer, råvaror, industri och resebranschen, medan kraftförsörjning, hälso- och sjukvård, telekom och fastighet inte tappade fullt så mycket, rapporterar fondförvaltarna.

Statsräntor har fallit. I Europiska länder handlas de i många länder i negativt territorium, och i USA på rekordlåga 1,15 procent, framkommer det.

Fondens främsta geografiska exponering är mot Frankrike med 35,1 procent, följt av Storbritannien (9,8), Tyskland (9,6) samt Irland och Sverige (vardera 6,9). Jämfört med index har portföljen en övervikt mot sektorerna hälsovård, industri och teknik. Vid utgången av februari hade fonden 39 innehav, med störst vikt i Gn Store Nord, Alstrom och Icon Pic.

Fondens tydligaste sektoravvikelser gentemot index är en övervikt inom hälsovård och en undervikt inom finansiella tjänster. Fondens andel likvida medel (money market) uppgår till 8,2 procent. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR