• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Credit Opportunities: -0,5% i feb, ökat kassa och statsobligationer

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden ODDO BHF Credit Opportunities föll med 0,50 procent i februari, vilket innebär en nedgång om 0,16 procent sedan årsskiftet, enligt en månadsrapport. Fonden investerar i såväl stats- som företagsobligationer.

credit1

ODDO BHF Credit Opportunities portfölj indelad efter kreditbetyg, per den 29 februari. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

“Marknadssentimentet ändrades abrubt under den andra halvan av februari, då coronaviruset började spridas över Europa och särskilt i Italien. Drivet av den brantaste korrektionen på aktiemarknaderna sedan finanskrisen, vidgades kreditspreadar rejält med 85 baspunkter för high yield-obligationer och 18 baspunkter för investment grade”, skriver fondens förvaltare Bastian Gries, Matthias Lackmann, Haiyan Ding i rapporten.

Flykt till säkra hamnar i februari

Förvaltarna konstaterar att investerare flydde från riskfyllda placeringar till tillgångar som bedöms vara säkrare, inte minst tyska och amerikanska statsobligationer. Räntan för den tyska tioåriga statsobligationen uppgick till -0,62 procent vid månadens slut, efter att ha sjunkit 19 baspunkter. Därmed balanserades effekten av vidgade kreditspreadar för investment grade ut, och tillgångsslaget var oförändrat i termer av avkastning under månaden, meddelar förvaltarna. High yield uppges emellertid ha klarat sig sämre med en avkastning på -2,17 procent, till följd av större spreadvidgningar och lägre duration.

“Mot den här bakgrunden och i syfte att begränsa den potentiella nedsidan för portföljen, justerade vi allokeringen: vi ökade kassapositionen och vår exponering mot statsobligationer, samtidigt som vi markant minskade inom high yield, reducerade inom efterställda obligationer samt implementerade syntetiska kredithedgar”, skriver portföljteamet.

En annan vidtagen åtgärd som nämns var att reducera “spreaddurationen” i portföljen. Durationen förblir nära det övre spannet om fem år vilket hjälper till för att motverka en potentiell fortsatt vidgning av spreadarna, enligt rapporten.

Begränsa nedsida samt virusets spridning i centrum

Fondens fokus i mars uppges ligga på att begränsa eventuell nedsida i portföljen och samtidigt noga bevaka utvecklingen. Förvaltartrion bedömer att ifall virusets spridning kan hindras, kan de mer attraktiva värderingar som uppstått ge stöd åt en stabilisering på kreditmarknaderna, efter den vidgning av kreditspreadar som nyligen inträffat.

credit2

Fondens tio största positioner, bland totalt 264 innehav utgivna av totalt 202 emittenter. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR