• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: -0,08% i feb, marknadsoro ledde till inställda emissioner

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Efter tre inledande positiva veckor, vände börsen tvärt nedåt när marknadens inställning till vilken negativ påverkan coronaviruset kan få på världsekonomin förändrades. I kreditmarknaderna blev kreditspreadarna betydligt högre, både i det högavkastande segmentet och investment grade-segmentet. I spets återfinns amerikanska high yield-bolag, vars spreadar ökade cirka 140 baspunkter.

Det skriver fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar för räntefonden Coeli likviditetsstrategi (R SEK) för januari. Värdet på fonden minskade 0,08 procent under månaden, men är upp 0,18 procent sedan årsskiftet. För fondens jämförelseindex (OMRX T-Bill) är motsvarande siffor -0,02 respektive -0,07 procent.

likvids

Fondens utveckling sedan starten i maj 2010. OMRX T-Bill är jämförelseindex. (Källa: Coeli)

Börsklimatet påverkade aktiviteten på primärmarkanden:

“Aktiviteten i primärmarknaden var initialt hög med ett flertal transaktioner, mot slutet av månaden avstannade dock aktiviteten helt och ett antal annonserade emissioner ställdes in”, skriver fondförvaltarna.

Bland fondens positiva bidragsgivare nämner förvaltarna konsumentkreditbolaget 4Finance, som rapporterat lägre räntenetto jämfört med föregående år, men även god kostnadskontroll och lägre andel kreditförluster, skriver fondförvaltarna.

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad gav också ett positivt bidrag efter förbättrat resultat i sin rapport:

“Magnolias likviditet är på en betryggande hög nivå och bolaget meddelade att de avser återbetala den obligation som förfaller i maj 2020 utan att vända sig till marknaden för en refinansiering”, kommenterar fondförvaltarna.

På nedsidan nämner förvaltarna obligationer från norska Melin Group med bakgrund av en utredning som har lagt fram ett förslag om lägre inkassoavgifter i Norge, något som skulle påverka bolagets intäkter “kännbart”, enligt fondförvaltarna.

Intrum och B2 Holding bidrog även de negativt:

“Obligationer från Intrum och B2 Holding handlades ned i linje med den europeiska marknaden, Intrum kan dessutom antas ha hamnat i skottgluggen till följd av att cirka en femtedel av verksamheten är hänförlig till Italien”, menar förvaltarduon.

Innehaven i efterställda obligationer från bland annat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden och Heimstaden Bostad minskades, i syfte att minska kreditrisken i fonden, rapporterar förvaltarna. De har ersatts av en tilläggsinvestering i kemikalietankrederiet Stolt-Nielsen och i ICA-gruppen.

Amerikanska centralbanken har agerat på börsläget, och genomfört en sänkning av räntan, som därmed blev den första sänkningen mellan två direktionsmöten sedan finanskrisen, skriver fondförvaltarna.

Den nordiska kreditmarknaden har varit något mindre volatil än USA och övriga Europa. Stibor 3-månader noterades på 0,14 procent, med andra ord en liten nedgång sedan januari, rapporterar förvaltarna.

De 10-åriga statsobligationerna har generellt backat senaste tiden. Den svenska noterades i slutet av februari på -0,29 procent och har därmed fallit tillbaka kraftigt sedan årsskiftet. Den amerikanska noterades i slutet av månaden på 1,15 procent, att jämföra med 2,68 procent för ett år sedan, framkommer det.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR