• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: -0,97% i feb, reducerat innehav med hög marknadsrisk

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Räntefonden Coeli Nordisk Företagsobligationsfond retirerade 0,97 procent i februari, vilket innebär att fonden har tappat 0,33 procent hittills i år.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

nf

Fondens utveckling sedan lansering i juni 2014. (Källa: Coeli)

“Under de första tre veckorna vidhölls den positiva trenden, den avslutande veckan bjöd dock på kraftiga kursfall för i princip alla riskfyllda tillgångar. Den utlösande faktorn var att marknaden över en helg helt tyckts ändra inställning kring de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 virusets spridning”, skriver de.

Förvaltarna konstaterar att markant högre kreditspreadar noterades under månaden, och att det var värst för high yield-obligationer i USA, vars spreadar ökade med cirka 140 baspunkter. I Europa och Norden noterades också stegrade kreditspreadar, om än i något mindre utsträckning. Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman meddelar att månaden inleddes med högt tempo på primärmarknaden, men att emissionsaktiviteten mot månadens slut avstannade helt, med ett antal inställda planerade emissioner.

4Finance och Magnolia levererade trots oro

Konsumentkreditbolaget 4Finance gick mot strömmen och bidrog positivt till fondens avkastning under månaden. Företagets bokslut påvisade ett lägre räntenetto än föregående år, men detta kompenserades av god kostnadskontroll och en minskande andel kreditförluster, enligt förvaltarna. De lägger till att 4Finance fortsatt håller fokus på lönsamhet och styr utlåningen mot kundsegment där kreditvärdigheten är hög.

Ett annat positivt avkastningsbidrag kom från Magnolia Bostad. I detta fall visade en bokslutsrapport på en omsättningsminskning, men samtidigt på ett bättre resultat till följd av omvärderingar av fastighetsportföljen.

“Kommentarerna från bolagets ledning var genomgående positiva och efterfrågeläget bedöms som mycket gott. Magnolias likviditet är på en betryggande hög nivå och bolaget meddelade att de avser att återbetala den obligation som förfaller i maj 2020 utan att vända sig till marknaden för en refinansiering”, skriver förvaltarna.

Potentiellt lägre inkassoavgifter slog mot Melin

I portföljens negativa vågskål i februari återfanns bland annat Melin Group, Intrum och Golar LNG Partners. Innehavet i Melin Group uppges ha pressats efter att en utredning föreslagit lägre inkassoavgifter i Norge, detta trots en bokslutsrapport som innehöll ett förbättrat rörelseresultat. Vidare tappade fondens Intrum-obligationer 6 procent i värde under månaden.

“Innehavet av Intrum har relativt hög marknadsrisk, till följd av kombinationen av kreditspread och löptid, bolaget antas dessutom ha hamnat i skottgluggen till följd av att cirka en femtedel av verksamheten är hänförlig till Italien”, meddelar förvaltarna.

Minskat i obligationer med hög marknadsrisk

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond reducerade under februari sina innehav i ett antal obligationer som förvaltarna bedömer ha hög marknadsrisk. Fordonsunderleverantören Swedish Electro Invest och pappersbolaget Ahlstrom Munksjö såldes av, samtidigt som Teekay LNG Partners minskades. Inom fastighetssektorn utgick Kungsleden ur portföljen, till förmån för en investering i Castellum.

“En tilläggsinvestering skedde i kemikalietankrederiet Stolt-Nielsen, trots att efterfrågan på bolagets tjänster är cyklisk bedöms utsikterna som goda. För första gången på flera år rapporterar bolaget att kontraktraterna förnyas på högre nivåer samtidigt som leveranserna av nytt tonnage väntas vara på låga nivåer under de kommande två åren”, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Nedan fondens fem största innehav per den 29 februari:

nf2


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR