Fondbolagens Förening: Spararna sålde av aktiefonder under februari

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Nettosparandet i fonder under februari var negativt och uppgick till 7,2 miljarder kronor, och spararna valde framförallt att sälja av aktiefonder medan de valde att göra insättningar i räntefonder.

Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Fondbolagens förening.

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under månaden med 303 miljarder kronor och uppgick vid utgången februari till 4.856 miljarder.

Nettosparande i fonder 2020. (Källa: Fondbolagens förening)

“Under Coronaoron i februari letade sig de aktiva fondspararna till räntefonder och till globala aktiefonder. För den långsiktiga spararen är det viktigt att hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt: Å ena sidan är det jobbigt när ens placeringar faller i värde. Å andra sidan är det inte nu du ska använda pengarna. Viktiga framgångsfaktorer i ett långsikt sparande är att månadsspara och att inte ta förhastade beslut”, kommenterar Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoutflöde på hela 15,8 miljarder kronor och störst var uttagen från Sverigefonder. Endast globalfonder visade nettoinsättningar.

“Jämfört med tidigare månader var nettoutflödet ur aktiefonder stort och kan närmast jämföras med augusti 2019 (-9,5 mdkr) samt oktober 2018 (-21,4 mdkr). Hittills i år (jan-feb) uppgår de totala nettosparandet i aktiefonder till 3,3 miljarder kronor”, skriver Gustav Sjöholm.

Av den samlade fondförmögenheten var 2.889 miljarder (motsvarande 60 procent) placerade i aktiefonder.

Det totala nettosparandet i långa räntefonder var positivt under februari, 6,7 mdkr, varav 2,9 miljarder kronor nettosparades i företagsobligationsfonder.

Nettosparande och förmögenhet i långa räntefonder 2020. (Källa: Fondbolagens Förening)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR