• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen Global: -10,0% i februari, ökat i ICE efter Ebay-rykte

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Skagen Global tappade 10,0 procent i februari, en halv procentenhet bakom jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD) som föll 9,5 procent. Det innebär att fonden har retirerat 5,2 procent sedan årsskiftet, medan jämförelseindex har tappat 7,2 procent.

Det framgår av en månadsrapport och gäller i svenska kronor.

Fondförvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen konstaterar i rapporten att aktiemarknadernas branta fall i februari reflekterar en bred rädsla kring coronavirusets ekonomiska återverkningar, samtidigt som de även pekar på att förhöjd osäkerhet gällande amerikansk politik också kan ha bidragit till fallen.

global

Skagen Globals bästa och sämsta avkastningsbidrag i februari. (Källa: Skagen Fonder)

Bäst presterade fondens innehav i mjukvarubolaget Adobe under månaden. Förvaltarna härleder aktiens motståndskraft delvis till bolagets förmåga till kassagenerering samt dess långsiktigt starka tillväxtutsikter.

ICE föll efter förvärvsrykte, Skagen Global ökade

Börsoperatören International Exchange (ICE) blev däremot ett sänke för fonden vad gäller avkastning i februari.

“Aktien föll tidigt i februari då ett rykte i media gjorde gällande att ICE övervägde att förvärva e-handelsbolaget Ebay. Ledningen i ICE meddelade dock senare att bolaget inte längre utforskade denna möjlighet”, skriver förvaltarduon.

Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen klargör att de anser denna händelse vara mest brus, och att de fortsätter att ha en stor tilltro till det långsiktiga investeringscaset i ICE. Fonden uppges ha dragit nytta av den kortsiktiga nedgången i aktien för att öka på innehavet.

Attraktiv portföljvärdering efter marknadssvaghet

“Fonden avyttrade inga innehav under månaden, men vi började bygga en position i ett nytt bolag som vi kommer att tillkännage framöver. Vi anser portföljen vara väldigt attraktivt värderad efter den senaste tidens marknadssvaghet”, skriver Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

Vid utgången av februari månad innehöll Skagen Global 38 aktier, varav de tio största utgjorde 42,6 procent av portföljvärdet. Sett till geografi dominerar USA portföljen, med en vikt om 72,5 procent. Därpå följer Storbritannien (11,6), Frankrike (3,3), Schweiz (2,7) samt Sydkorea (2,7). Nedan följer Skagen Globals tio största innehav:

global2


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR