Skagen Kon-Tiki: 7,6% ner i februari, cykliskt hårdast drabbat

STOCKHOLM (Fonder Direkt) I takt med spridningen av coronaviruset minskade riskaptiten drastiskt under månaden. Amerikanska statsräntan sjönk till rekordlåg nivå och VIX-indexet utvecklades i motsatt riktning.

Det skriver fondförvaltarna Cathrine Gether och Fredrik Bjelland i en månadsrapport för tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki avseende februari. Fonden tappade 7,6 procent under februari, att jämföra med jämförelseindex (MSCI EM NR USD) som backade 4,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden backat 9,5 procent och jämförelseindex har backat 6,6 procent, framgår det av rapporten.

Fondens mest positiva respektive negativa portföljbidrag i januari. (Källa: Skagen Fonder)

Särskilt utsatta i den generella börsnedgången har cykliska bolag, i synnerhet energibolag, varit, och förvaltarna nämner innehavet i Shell som exempel. Även bilindustrin har handlats ner, och innehavet i Mahindra drabbades när kinesiska underleverantörer inte kunnat leverera komponenter. Månadens största negativa bidragsgivare blev Atlantic Sapphire, med bakgrund av en incident med fiskdöd i en av bolagets tankar, något som dock “inte kommer påverka bolaget på lång sikt”, enligt förvaltarkommentaren.

Största positiva bidragsgivaren blev Golar LNG. Flera faktorer pekar på att bolaget kan har nått en vändpunkt till det positiva, menar fondförvaltarna. Elbilsbatteritillverkarna Samsung SDI och LG Chem utvecklades också positivt under månaden, efter att marknaden fått ökad tilltro till tillväxten och lönsamheten på medellång sikt, skriver förvaltarna.

Vid utgången av februari utgjordes fonden av 43 bolag, med störst exponering mot Sydkorea, Kina, Ryssland, Indien och Brasilien. Jämfört med index är portföljbolagen lägre värderade, menar fondförvaltarna:

“Portföljen handlas på under 9x 2020 P/E och 0,9x nuvarande P/B, att jämföra med jämförelseindex MSCI EM som handlas till 12x respektive 1,5x på samma nyckeltal”, avslutar Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR