• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen m2: -8,5% i februari, fastigheter fortsatt attraktiva på lång sikt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Februari var en utmanade månad och globala aktiemarknader såg sin värsta nedgång sedan finanskrisen. Rädslan över en nedtrappning av den globala tillväxten triggades av spridningen av covid-19.

Så inleder fastighetsaktiefonden Skagen m2:s förvaltare Michael Gobitschek månadsrapporten för februari.

Fonden backade med 8,5 procent under månaden i svenska kronor och har därmed tappat 5,1 procent hittills i år. Jämförelseindex var samtidigt ned 7,5 procent i februari och noterar -4,5 procent sedan årsskiftet.

Fastighetsfondens bästa respektive sämsta portföljbidrag till avkastningen i februari. (Källa: Skagen Fonder)

Bäst portföljbidrag i februari fick fonden från spanska kontorsoperatören Arima, som presenterade en stabil kvartalsrapport, skriver förvaltaren. Den finländska bostadsoperatören Kojamo nämns också som en av månadens starkaste bidragsgivare.

Svenska fastighetsbolaget Catena, som haft ett utomordentligt bra år 2019, kom in som den största negativa bidragsgivaren under månaden.

“Efter korrektionen så är fastighetsbranschens långsiktiga prospekt fortsatt attraktiv. Framförallt för segment som inte är lika påverkade av virusutbrottet, såsom datacenter och logistik drivet av en ökad e-handel och att folk undviker folktäta platser”, resonerar förvaltaren.

Detta menar han kommer ha en negativ inverkan på hotell och shoppingcenter på kort sikt. Men oavsett den kortsiktiga utsikten för ekonomin och listade fastigheter tror Michael Gobitschek att urbaniseringen och demografiska förändringar är positiva för den globala fastighetsbranschen på längre sikt.

Ovan de tio största innehaven i Skagen m2 per den 29 februari. (Källa: Skagen Fonder)

Läs mer hos Skagen Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR