• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Hur kommer oljeprisraset påverka Ryssland & oljan?

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Måndagen den 9 mars 2020 föll Brent-oljan 30 procent, vilket inte har hänt sedan Gulfkriget. Jacob Grapengiesser, partner på East Capital, och David Nicholls, senior analytiker på East Capital, har i en marknadskommentar kikat närmare på effekterna på energimarknaderna samt Ryssland.

Vad hände egentligen?

Under förra veckan väntade sig marknaden att Opec+ (Opec samt Ryssland) skulle minska oljeproduktionen med 1,5 miljoner fat per dag för att hantera det branta efterfrågetappet som uppstått till följd av coronaviruset.

“Men på torsdagen den 5 mars gjorde saudierna det väldigt klart att de inte skulle gå med på någon minskad produktion om inte Ryssland också gjorde det”, skriver Jacob Grapengiesser och David Nicholls.

För Rysslands del var det inte ett självklart val, då de ansåg att ett minskat oljeutbud framförallt skulle gynna USA, vilket var särskilt känsligt då USA den senaste tiden infört ytterligare sanktioner mot ryska energisektorn.

På fredagen stod det klart att diskussionerna hade kollapsat och att inga nedskärningar i produktion skulle införas, men redan på lördagen meddelade saudierna att de i stället skulle utöka sin oljeproduktion och att de även sänkt sina priser till alla deras stora kunder, något som ansågs vara ett försök att bland annat straffa Ryssland.

Hur kommer detta påverka energisektorn?

Det potentiella överflödet av olja på marknaden, till följd av att både Saudiarabien och Ryssland ökar sin oljeproduktion, kommer sannolikt att leda till åtminstone några månader av lågt oljepris runt 30-40 dollar per fat, resonerar Jacob Grapengiesser och David Nicholls.

De presenterar tre punkter som kan få oljepriset att stiga över dessa nivåer:

Ryssland och Saudiarabien kommer överens om att minska oljeproduktion, något som skulle få en omedelbart positiv effekt på oljepriset men som är ganska osannolikt.

En “V-formad återhämtning” för den globala ekonomin från coronaviruset drivet av en global stimulans.

En kollaps av amerikansk skifferproduktion.

Om man ser på medellång till lång sikt menar Jacob Grapengiesser och David Nicholls att denna utveckling är positiv för energisektorn, då det sannolikt kommer påverka amerikanska skifferindustrin permanent vilket betyder att globala oljesektorns capex kommer falla ytterligare.

“Detta kommer i en tid då supermajorerna signifikant skalar tillbaka capex som ett resultat av utökat ESG-tryck från investerare samt en oro kring efterfrågan. Därav förväntar vi oss en mycket hälsosammare oljemarknad från 2021, och vårt basscenario är att vi kommer se oljepriser på 50 dollar per fat 2021 och sannolikt lite högre efterföljande år”, skriver Jacob Grapengiesser och David Nicholls.

Hur kommer detta påverka Ryssland?

Rysslands finansdepartement sade den 9 mars att reserverna är tillräckligt stora för att täcka ett budgetunderskott till följd av intäktsbortfall från olja och gas under 6-10 år på ett oljepris kring 25-30 dollar per fat, med likvida reserver för närvarande på 9,2 procent av BNP.

Rysslands skuldbörda är även en av de lägsta bland de största länderna i världen, med en statsskuld lägre än 16 procent av BNP 2019, poängterar Jacob Grapengiesser och David Nicholls.

Om man i stället ser till bolag menar de att de inte är speciellt oroliga för ryska oljebolag fundamentalt då deras operativa break-even ligger kring 15 dollar per fat.

“På kort sikt kommer den avgörande faktorn vara hur mycket likviditeten kommer att påverkas, och investerare kommer snabbt försöka ‘sälja Ryssland’ till vilket pris som helst. För aktiva investerare som oss ger detta några intressanta möjligheter, liknande de vi såg efter den senaste utförsäljningen under 2014, och vi har redan adderat vissa namn som ser ut att ha sålts av för aggressivt trots stark fundamenta”, skriver Jacob Grapengiesser och David Nicholls.

Läs mer om deras syn på ryska marknaden och oljesektorn samt ta del av grafer hos East Capital.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR