• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: Viruseffekter underskattade, defensivt positionerad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kraftig obalans i utbud och efterfrågan i sviterna av produktionsstopp i Kina till följd av coronavirus kommer ge kännbara konsekvenser för världsekonomin.

Det meddelar fondförvaltarna Aziel Bezalel och Harry Richards i en månadskommentar för februari för räntefonden Jupiter Dynamic Bond. För fonden slutade månaden i en uppgång om 0,6 procent, medan jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) backade 0,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden stigit 3 procent och index 0,2 procent, framgår det av rapporten. I svenska kronor har Jupiter Dynamic Bond avancerat 0,7 procent i februari och 3,1 procent sedan årsskiftet.

Fondens utveckling de senaste fem åren jämfört med jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) per den 29 februari. (Källa: Jupiter AM)

Februari dominerades av en korrektion driven av coronavirus, och statsobligationer svängde kraftigt, skriver förvaltarna:

“Den totala summan av negativt yieldande statsräntor hoppade tillbaka upp på 14 biljoner dollar, från 11 biljoner i mitten av januari”, skriver förvaltarna.

Som respons på amerikanska centralbankens räntesänkning om 0,5 procentenheter, föll amerikanska 10-åringen under 1 procent för första gången någonsin, rapporterar förvaltarna.

Fonden presterade positivt resultat under februari, främst drivet av amerikanska, australiska, polska och nyazeeländska statsobligationer, rapporterar förvaltarna. Allokeringen av investment grade förblev oförändrad. Den övergripande effektiva durationen i portföljen är kvar på 5,8 år, med en relativt låg spread på 1,9 år, skriver förvaltarna.

Fonden har minskat innehavet i amerikanska 30-åriga statsobligationer efter stark uppgång, samt hedgat hälften av valutarisken för fondens egyptiska statsobligationer, framgår det av rapporten:

“Vi har investerat i en kort position i omansk rial mot amerikansk dollar, som en hedge mot vidare försvagning av oljepriset”, skriver förvaltarna.

“Marknaden fortsätter underskatta vilken påverkan coronavirus-pandemin har på folkhälsan och ekonomin”, skriver fondförvaltarna, och fortsätter:

“Med den här bakgrunden har vi en generellt negativ syn på världsekonomin framöver. Vi förväntar oss inte signifikanta lättnader i skattepolitik inom den närmsta framtiden. Stater i i-länder är mer eller mindre redan uttömda”, menar fondförvaltarna.

De uppger att portföljen är anpassad för ett tuffare investeringsklimat, och nämner AAA-ratade amerikanska och australiska statsobligationer som en viktig del, och noga utvalda krediter och special situations med kort duration som en annan.

“Fonden har inga obligationer från bilindustri, shipping eller resebolag”, avslutar förvaltarna


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR