• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: -7,2% i feb, virusutbrottet skapar goda möjligheter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den globala infrastrukturfonden UB Infra backade 7,2 procent i februari, sett till basvalutan euro, vilket var 0,7 procentenheter bättre än världsindexet MSCI World (TR) som var föll 7,9 procent för månaden. I svenska kronor noterar fonden -7,6 procent i februari.

Det framgår av en månadsrapport från fondförvaltaren Pekka Niemelä som meddelar att det blivit uppenbart att den globala tillväxten kommer ta stryk under det första kvartalet, speciellt i Kina, till följd av coronaviruset.

“Det plötsliga virusutbrottet har fått investerare tveksamma. Det kommer ta tid innan det står klart hur djup krisen eventuellt kommer att bli. För långsiktiga investerare kommer det uppstå bra köptillfällen i kvalitativa bolag”, skriver han.

Avkastning för UB Infra och jämförelseindex MSCI World sedan fondens start i januari 2006. (Källa: UB AM)

Framförallt kursutvecklingen för flygplatser, som utgör ca 1/8 av portföljen och vars resultatutveckling starkt påverkas av passagerarflöden, har enligt förvaltaren haft en klart negativ utveckling de senaste månaderna med tapp på närmare 20 procent.

“Vi gjorde en del mindre omallokeringar bland de europeiska bolagen i fonden baserat på fundamentala värderingar i bolagen. De kraftigt sjunkande räntorna i synnerhet i USA skapar goda förutsättningar att investera i högavkastande Utility-bolag då Coronakrisen klingar av”, skriver Pekka Niemelä.

Samtidigt påpekar han att det i detta skede tidsmässigt är vanskligt att spekulera kring en tidpunkt när detta kan ske, men för den långsiktige investeraren finns i lågränteklimatet goda förutsättningar att bygga upp större positioner i sektorn menar han.

Portföljens tre innehav med bäst utveckling i februari var Electricite de France, som steg 12,6 procent, Acciona med en uppgång på 9,2 procent, samt Iberdrola, vars aktie klättrade 4,8 procent, enligt rapporten. Av totalt 73 innehav var det sex som var på plus vid slutet av månaden.

På en aggregerad nivå uppgår portföljens P/E-tal i dagsläget till 17,0, P/B-talet ligger på 2,0, samtidigt som direktavkastningen noterar 4,0 procent. Detta är snarlikt hur det såg ut för sex månader sedan, då motsvarande siffror var 17,0, 2,2, respektive 4,0.

Fondens exponering på landnivå samt inom olika infrastruktursegment, i procent. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR