• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Absolute European Equity: Säkrat säljoptionsvinster & ökat långpositioner

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiehedgefonden Coeli Absolute European Equity föll med 5,8 procent i februari och har därmed backat med 2,7 procent sedan årsskiftet.

Det framgår av en förvaltarkommentar från Mikael Petersson och Fredrik Östlind.

european

Utveckling för fonden sedan juni 2018. (Källa: Coeli)

Säljoptioner skyddade nedsida under turbulent vecka

Förvaltarna meddelar att de hade förväntat sig en stökig marknad till följd av corona-utbrottet, något som i portföljen tog sig uttryck i det största innehavet i säljoptioner sedan fonden startade. Dessa optioner påverkade inledningsvis avkastningen negativt i februari i takt med att marknaden fortsatte stiga, men ökade senare snabbt i värde från 20 euro till närmare 1000 euro då marknaden föll brant.

“När värdet skjuter iväg enligt ovan blir det snabbt en väldigt stor position att hantera och vi sålde cirka 90 procent av derivatkontrakten med lösen i mars på väg upp. Om marknaden studsar upp inom kort, vilket vi tror, går optionerna väldigt snabbt rakt ned igen”, skriver förvaltarna.

Småbolag slog mot avkastningen

Den gynnsamma optionsutvecklingen räckte dock inte för att fonden skulle undvika negativ avkastning under månaden. Det var innehaven i de mindre bolagen med låg likviditet som gav de största negativa bidragen, enligt kommentaren. Innehaven i flera av dessa bolag uppges ha ökats försiktigt, och förvaltarna bedömer att fonden står starkt rustad inför en marknad som förr eller senare kommer att stabiliseras.

Mikael Petersson och Fredrik Östlind anser att Surgical Sciences publicerade bokslut för 2019 var en besvikelse, men ser det svaga fjärde kvartalet mest som ett hack i kurvan för bolaget, vars aktie föll 21 procent under månaden.

Även eventföretaget DEAG, som förvaltarna betecknar som ett av få bolag i portföljen som är känsligt mot en potentiell pandemi, föll 21 procent. Förvaltarna konstaterar att det vore negativt om större events ställs in på bolagets marknader Tyskland, Schweiz eller Storbritannien, men ser samtidigt ett par faktorer som talar för bolaget och aktien. Samtliga evenemang uppges vara försäkrade, bolaget ska inte ha upplevt någon minskad aktivitet de senaste veckorna, samt att DEAG:s vd enligt kommentaren köpte aktier i bolaget under den sista veckan i februari. Aktien var per den sista februari alltjämt upp 14 procent i år, informerar förvaltarna.

Glycorex steg trots sur börs

En aktie som gick mot strömmen och bidrog positivt till avkastningen i februari var Glycorex, där fonden deltog i en riktad emission i januari. Förvaltarna ser bland annat betydande värden i ett utvecklingsprojekt inom reumatoid artros för bolaget, vars aktie steg med 22 procent i februari.

Även i Genovis har fonden deltagit i en riktad emission, men under februari i detta fall.

“Vi hade träffat bolaget några gånger och när tillfälle uppstod tvekade vi inte. För att investeringen ska bli lyckad måste Genovis lyckas få fler order inom det nya segmentet bioprocess, något vi tror är fullt möjligt”, skriver förvaltarna.

Fonden var med i tyska Mynarics nyemission till kursen 42 euro i februari, och uppges ha sålt de flesta av dessa nyemitterade aktier under en stark uppgångsfas, som tog aktien till 63,8 euro som högst.

Blankningar i Bure och Nibe utvecklades positivt

Vad gäller korta innehav bidrog ovan nämnda säljoptioner med 2,1 procent i positiv avkastning under månaden, och i tillägg till det bidrog korta terminspositioner positivt, enligt kommentaren. Bland enskilda aktieblankningar fick fonden positiva avkastningstillskott från bland annat NMC Healthcare, Bure och Nibe.

Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden, justerat för onoterade innehav, sjönk under månaden från 69 till 58 procent, enligt kommentaren.

Mer positiva efter börsfall

Mikael Petersson och Fredrik Östlind meddelar att de är mer positivt inställda till marknaden efter den nedgång som varit, och de gör bedömningen att marknaden “även denna gång efter en period på kanske några månader har skakat av sig problemen och ekonomin tar fart igen”. De tror inte på en recession i USA trots att vissa tecken på en förestående sådan uppges finnas. Samtidigt påpekar de att en recession brukar innebära nedgångar på 20-25 procent på aktiemarknaden, varför en hel del redan är inprisat i det fall en recession står för dörren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR