• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Artificial Intelligence: Möjligt corona-läkemedel i portföljen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) För femte månaden i rad har fonden slagit sitt jämförelseindex. I tider av coronavirus var det hur fonden var exponerad mot tech- respektive läkemedelssektorn som var avgörande för utvecklingen.

Det skriver fondförvaltarna Brice Prunas och Maxence Radjabi i en månadsrapport för den systematiska aktiefonden ODDO BHF Artificial Intelligence för februari.

ODDO BHF Artificial Intelligence backade med 7,8 procent i februari (basvaluta dollar) och har därmed minskat med 8,0 procent i värde sedan årsskiftet. I svenska kronor är motsvarande siffor 7,2 och 4,7 procent. Jämförelseindex (MSCI World NR USD i SEK) har under samma tidsperioder tappat 7,9 respektive 5,8 procent.

Utveckling för ODDO BHF Artificial Intelligence samt jämförelseindex sedan fondens första publicerade nettoandelsvärde den 29 mars 2019. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Förvaltarna menar att fondens överprestation mot index beror på framförallt två saker:

1.Innehaven i läkemedelsbolagen Regeneron och Gilead. Regeneron, som är fondens största innehav, lyfte sedan konkurrerande produkt mött problem, och Gilead efter att världshälsoorganisationen nämnt bolagets läkemedel Remdesivir som en god kandidat att utvärdera för potentiell behandling för coronavirusinfektion.

2.Undervikt i tech-bolag.

På nedsidan nämner förvaltarna IAG med ett tapp om 32 baspunkter “som en direkt konsekvens av spridningen av coronavirus i Europa”, skriver fondförvaltarna.

Sett till sektorer är fonden jämfört med index överviktad inom halvledare, mjukvara och läkemedel/biotech. Geografisk exponering visar övervikt mot Kina, Taiwan och Korea, framgår det av rapporten. Efter Regeneron återfinns Verint Systems och Leidos Holdings som största innehav.

Fondens strategi är att använda artificiell intelligens och kvantitativ analys för att kategorisera och investera i bolag inom artificiell intelligens på den globala marknaden. En algoritm för big-data används för att definiera de kategorier som är viktigast inom artificiell intelligens, och välja ut de bolag som är mest relevanta inom kategorin, förklarar förvaltarna. Därefter används en kvantitativ modell kallad Algo 4 för att identifiera de 60 bolag som är bäst ur ett ekonomiskt och riskbaserat perspektiv, förklarar förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR