Skagen Fonder: "Missförstånd om att handel i våra fonder stoppats"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under torsdagen har det stått i flera olika svenska medier att handeln i Skagens fonder skulle vara suspenderad. Detta stämmer inte, utan det går att köpa och sälja fondandelar precis som vanligt.

Det skriver Skagen Fonder på sin hemsida.

“Det här är ett missförstånd som kommer sig av att i Danmark har handeln i många aktiefonder stoppats tillfälligt, och det gäller inte bara Skagens fonder utan många andra aktiefonder har också stoppats. Det gäller tillfälligt i Danmark och det beror på den stora volatilitet som vi ser på marknaden just nu”, säger Skagens kommunikationschef Anna S Marcus till Fonder Direkt.

I Danmark handlas aktiefonder på börsen på samma sätt som aktier. Därför beräknas underliggande värde flera gånger om dagen, och justeras i enlighet med förändringar i aktiekursen för de bolag som ingår i fondernas portföljer. Som ett resultat av de ovanligt stora svängningarna på världens börser för närvarande, har det varit svårt att beräkna underliggande värde och ge en korrekt bild av fondandelsvärdet. För att skydda investerare har därför handeln med Skagens och andra fonder tillfälligt stoppats i Danmark, framkommer det på Skagens hemsida.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR