• UPPDRAGSARTIKEL

Oddo BHF Génération: -6,4% i feb, virus raderade ut optimism

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden ODDO BHF Génération föll med 6,4 procent i februari, medan dess jämförelseindex (MSCI EMU NR EUR) tappade 7,9 procent. Hittills i år har fonden sjunkit med 9,2 procent och jämförelseindex noterar -9,5 procent under samma period. Bägge gäller i fondens basvaluta euro.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltarna Emmanuel Chapuis, Guillaume Delorme, Javier Gomez Rodriguez och François-Régis Breuil.

Optimism förbyttes till börsflykt

Förvaltarna konstaterar att månaden inleddes med optimism på de europeiska och amerikanska aktiemarknaderna, då coronaviruset förminskades till något som kunde begränsas till Kina.

“Men nationella gränser betyder ingenting för virus. Spridningen av fall över hela den norra hemisfären gjorde att en ordentlig global hälsokris uppstod, som krävde preventiva åtgärder och ledde till ett hot mot världsekonomin”, skriver de.

I denna situation, som pessimister varnar kan utlösa en ny global recession, spelade publikationer av de senaste ekonomiska indexen och utmärka bolagsresultat för helåret 2019 lika mycket roll som en droppe i havet, lägger förvaltarteamet till.

Konjunkturkänsliga aktier trycktes ned kraftigast

Cykliska sektorer inklusive olja, råvaror, verkstad och reserelaterat uppvisade aktiefall överstigande 10 procent i februari, enligt rapporten. Men nedgångarna var utbredda: de mest motståndskraftiga sektorerna var allmännytta (-3,0 procent), teknologi (-5,4 procent) samt hälsovård, telekom och fastigheter (-7,0 procent).

Fondens bästa portföljbidrag under månaden uppges ha kommit från Keywords Studios (Storbritannien, dataspel), Aperam (Luxemburg, rostfritt stål), Ericsson (Sverige,

teknologi), Sopra Steria (Frankrike, it-tjänster), Amplifon (Italien, hälsovård), Fresenius Medical Care (Tyskland, hälsovård), Bouygues (Frankrike, bygg & telekom), Ubisoft (Frankrike, dataspel), Continental (Tyskland, bilindustri), SPIE (Frankrike, tjänster), Grifols (Spanien, hälsovård), Teleperformance (Frankrike, callcenter) samt Roche (Schweiz, hälsovård).

Sämre portföljpåverkan hade följande innehav, vars utveckling slog mot avkastningen: AB Inbev (Belgien, ölproducent), H&M (Sverige, detaljhandel), Maersk (Danmark, transport), Publicis (Frankrike, annonsbyrå), Ipsen (Frankrike, hälsovård), Cineworld (Storbritannien, bio), Sixt (Tyskland, biluthyrning), Software One (Schweiz, mjukvara), Alten (Frankrike, outsourcad forskning & utveckling), Elis (Frankrike, tjänster), Elior (Frankrike, tjänster) samt Moncler (Italien, lyxvaror).

generation

Fondens sektorexponering samt över- respektiveundervikter gentemot jämförelseindex. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Under månaden minskade ODDO BHF Génération sina innehav i Sopra Steria, Richemont, Volkswagen, Grifols och Bouygues. Detta för att kunna öka innehaven i Tecnicas Reunidas Eurofins Scientific och Santander, framgår i rapporten.

I fondens investeringsprocess ingår att ta hänsyn till ESG enligt en intern analysmodell, och portföljens genomsnittliga ESG-rating uppges vara högre än densamma för jämförelseindex. Fonden hade vid utgången av februari 52 aktier i portföljen, med ett genomsnittligt marknadsvärde om 47,6 miljarder euro. På landnivå väger Frankrike tyngst, med 37,8 procent av portföljvärdet, följt av Tyskland (23,8), Spanien (12,2), Luxemburg (5,0) samt Schweiz (5,4).

generation2

ODDO BHF Générations tio största innehav per den 29 februari. (Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR