Placera: Fonderna som stått emot raset

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Det snabba börsraset har tagit finansmarknaden på sängen och raderat ut fjolårets starka uppgångar. Nu handlas flera aktieindex på de lägsta nivåerna sedan hösten 2018. Samtidigt som statsräntorna sjunkit allt djupare, det skriver Placeras fondredaktör Pär Ståhl.

Placera har valt att lista året vinnarfonder ur Avanzas fondutbud. Listan innehåller de 20 bästa fonderna. Spridningen i avkastning är stor bland vinnarna. Den bästa fonden är nästan upp 25 procent och nummer 20 har mer blygsamma 3,4 procent i avkastning:

placera

“En majoritet av listan innehåller olika typer av räntefonder, men de flesta har statspapper som huvudsakligt investeringsfokus. Överst på listan tronar en obligationsfond med ett tydligt amerikanskt fokus. Utöver det finns det några hedgefonder på listan. Avsaknaden av aktiefonder på vinnarlistan är inte total som man kan tro. Det visar sig att trots en tydlig flykt till lägre risk så finns det några aktiefonder med Kinafokus”, skriver Pär Ståhl.

Vad gäller fonden som toppar listan, Nordea 1-Long Duration US Bd BP SEK, påpekar han att det är en aktivt förvaltad räntefond som främst investerar i amerikanska statsobligationer.

Fonden har ett tydligt fokus på lång duration. Det innebär att den genomsnittliga löptiden i fondportföljen är från 12 år till 28 år, snittet i fonden är 18 år. Fonden har rusat 25 procent i år. En annan faktor som gynnat fonden är den amerikanska dollarns utveckling. Den har stigit i värde från 9,35 kr till 9,70 kr, en uppgång på knappt 4 procent, framkommer det.

På vinnarlistan listar Placera även två hedgefonder varav en CTA-hedgefond som investerar kvantitativt och följer oftast trender. I år har flera CTA-s börjat röra på sig rätt ordentligt efter en lång och ganska dyster period.

“CTA-hedgefond European Alliance RPM Evolving CTA har en avkastning på 9 procent i år. Årets avkastning förklaras av att trender har återvänt till finansmarknaderna nu när oron för recession har ökat vilket lett till ökad volatilitet. Flera tydliga trender är nedgången i amerikanska statsräntor, stigande guldpris och sjunkande börsindex”, skriver fondredaktören.

Listans andra hedgefond är Atlant Protect, en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på derivatstrategier baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index. Fonden eftersträvar att leverera en god absolutavkastning med en låg korrelation med den svenska aktiemarknaden.

“Fonden är fokuserad på att identifiera och agera på situationer då risken för börsnedgång bedöms vara högre än normalt och därmed i första hand skapa hög avkastning de perioder då den svenska börsen faller kraftigt. Precis det den lyckats med i år”, skriver han.

Två aktiefonder kvalar sig även in på listan, Schroder ISF China A A Acc USD och AGI Allianz China A Shares AT USD, som båda har kinesiska A-aktier som investeringsfokus. Kina är ju epicentrum för coronavirusutbrottet, men fondredaktören påpekar samtidigt att många av marknadens aktörer tror att det innebär att det är den marknad som kommer tillbaka först när det globala coronautbrottet är över.

“Sist men inte minst hittar vi blandfonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv. Fonden är med på Placeras elva köpvärda fonder. Och den sticker ut inom fondkategorin blandfonder-flexibel”, påpekar Pär Ståhl.

Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv är aktivt förvaltad och har möjlighet att handla i flera tillgångsslag, inte bara aktier. Den investerar i råvaror, obligationer och valutor med ett väldigt flexibelt mandat, vilket innebär att i teorin kan fonden ha noll upp till 100 procent aktier. Fonden är bäst i fondkategorin med en uppgång på drygt 4 procent samtidigt som snittavkastningen i fondkategorin är på minus 6,3 procent, skriver han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR