Fonder: Första AP-fonden avyttrar bolag med fossil verksamhet

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Första AP-fonden har beslutat att avinvestera bolag med fossil verksamhet. Bakgrunden till beslutet är att fonden en längre tid arbetat med att identifiera och analysera hur klimatrisker kan påverka omvärlden och därmed fondens investeringar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Fondens bedömning är att den pågående omställningen till en mindre fossilberoende ekonomi utgör en stor osäkerhet för bolag verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin och investeringar i dessa bolag kan medföra en högre finansiell risk för fonden”, framkommer det.

“Vi kommer naturligtvis att fortsätta vårt viktiga påverkansarbete genom ett aktivt ägarskap. Ett viktigt bidrag i klimatfrågan är att vi som en betydande aktör kan ställa tydliga krav på bolag och förvaltare så att de accelererar sin agenda för att hantera klimatrelaterade risker”, kommenterar Urban Hansson Brusewitz, styrelseordförande för Första AP-fonden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR