• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Absolute Return: -5,2% i feb, utmanande start på året

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De första två månaderna i februari var tuffa för aktiehedgefonden Jupiter Global Absolute Return, då värderingsgapet mellan tillväxt- och värdeaktier fortsatte att öka dramatiskt.

Det skriver fondförvaltaren James Clunie i en månadskommentar för februari. Fonden minskade 5,2 procent i värde under månaden, jämförelseindex (LIBOR 3 Month EUR) stod under samma period still på 0,0 procent. Mätt i svenska kronor var Jupiter Global Absolute Returns utveckling -5,1 procent i februari.

abs ret

Fondens utveckling i euro jämfört med LIBOR 3 Month EUR (Källa: Jupiter AM)

Fondens strategi är att vara “lång” värdeaktier medan de går “kort” tillväxtaktier, något som förvaltaren påpekar har bidragit till ytterligare förluster.

“Anmärkningsvärt var att när de globala aktiemarknaderna rasade under den andra halvan av februari såldes billiga värdeaktier av mer kraftigt än dyrare tillväxtaktier, vilket utökade det redan stora värderingsgapet”, förklarar James Clunie.

Som ett resultat av detta meddelar han att fondens utveckling var relativt platt under denna delen av månaden, i en marknadsmiljö där han vanligtvis förväntar sig att fonden ska stiga tack vare dess något negativa marknadssyn.

Långa boken tyngde portföljen

Flera av fondens innehav i den långa boken var sänken under månaden, trots starka kvartalsrapporter. Serco, som är fondens största innehav, meddelade om 25 procent högre vinster samt att de kommer återinföra utdelning för första gången på sex år, skriver James Clunie.

BP och BHP presenterade också rapporter som översteg analytikernas förväntan medan Hyve Group, som organiserar events och konferenser, tyngde fondens resultat då verksamheten kraftigt påverkades av coronavirusutbrottet, framkommer det.

“Fondens långa position i biomedicinbolaget Gilead Sciences utvecklades bra efter nyheten om att de testar ett antiviralt läkemedel som en möjlig behandling för coronaviruset”, skriver James Clunie.

Korta boken bidrog positivt

Flera av bolagen som ingår i fondens korta bok vinstvarnade under februari, vilket bidrog positivt till utvecklingen. E-handelsbolaget Wayfair rapporterade exempelvis om en förlust och nedtrappning i vinsttillväxt.

Portföljens värsta bidragsgivare var återigen elbilstillverkaren Tesla, vars aktie översteg 900 dollar för första gången i början av februari. Trots att förvaltarteamets tro är intakt vad gäller Teslas värdering så steg aktiepriset så pass kraftigt att positionen blev för stor och fonden minskade sin positionering.

James Clunie uppger att förvaltningsteamet håller fast i sin filosofi om att priset som man betalar för en tillgång spelar roll. Hur ekonomin kommer att påverkas av coronavirusutbrottet menar han samtidigt är omöjligt att förutse och han meddelar att fonden har täckt några korta positioner där aktiekursen fallit kraftigt samt att de har ökat exponeringen i ett par långa positioner som han beskriver som billiga, men där bolagets finansiering ser mer stabil ut än genomsnittet.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR