Fonder: Såhär har hedgefonderna presterat under börsraset

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Coronavirusets okontrollerbara framfart över världens länder har spridit en enorm skräck på de globala börserna, och flera börser handlas nu i det som kallas för björnmarknad - då börsen faller över 20 procent under två månader. Coronavirusutbrottet har fått OMXS30 att falla in i en björnmarknad på drygt tre veckor.

Från toppen den 20 februari har OMXS30 rasat 31,4 procent fram till förmiddagen den 17 mars. Fonder har drabbats i stort, men en fondkategori som många vänder sig till för att minimera eventuella börsras är hedgefonder.

omss

Utveckling för OMXS30 sedan toppen den 20 februari fram till förmiddagen 17 mars 2020. (Källa: Infront)

En hedgefond har inte lika tydliga samt strikta placeringsstrategier som andra fonder och har för avsikt att minska risken att förlora pengar vid stora marknadsrörelser.

På Morningstar finns det 50 svenskregistrerade fonder inom kategorierna Long/Short Equity samt Multistrategy och utvecklingen för dessa fonder sedan det nya året skiljer sig åt väsentligt. Spannet mellan den bästa och den sämsta hedgefonden är hela 31 procentenheter, men anmärkningsvärt är att ingen har gått ned lika mycket som OMXS30.

Atlant Protect, en aktivt förvaltat hedgefond som fokuserar på derivatstrategier baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index, har stigit hela 11,8 procent sedan årsskiftet. Det är även tydligt att majoriteten av uppgången noteras i samma veva som Stockholmsbörsen fick sig en rejäl känga. Fonden har en förvaltningsavgift på 1 procent, en minsta första insättning om 50.000 kronor samt en risknivå på fem av sju, enligt Atlant Fonders hemsida.

Atlant

Utvecklingen för Atlant Protect sedan årsskiftet (Källa: Infront)

Elementa, som tar sig in på en andra plats efter en uppgång om 9,8 procent, är en analysdriven absolutavkastande specialfond med långsiktig investeringshorisont. Fonden använder sig av blankning och kan även investera i företagsobligationer. Fonden har en förvaltningsavgift om 1,5 procent årligen och sedan en prestationsbaserad ersättning om 25 % över avkastningströskeln som beräknas utifrån 5 % årligen med kollektiv “high watermark”, en minsta första insättning om 50.000 kronor samt en risknivå på fyra av sju, enligt Elementas hemsida.

Fond Total avkastning YTD %
Atlant Protect 11,8
Elementa 9,8
Ia A 2,9
Carneo Systematic Alpha 2,6
Gladiator 1,8
Brummer Multi Strategy 0,8
Merrant Alpa Select 0,5

De sju bäst presterande hedgefonderna (Källa: Morningstar och Avanza den 17 mars 2020)

I botten placerar sig å andra sidan två av Pacifics fonder, Precious samt Multi Asset som har backat 10,3 respektive 16 procent, enligt statistik från Morningstar.

Pacific Precious, en absolutavkastande fond med inriktning mot ädelmetaller. Fonden har en fast förvaltningsavgift 1,0 procent per år samt 15 procent rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde och en risknivå på fem på en sjugradig skala, enligt Pacific Fonders hemsida.

Pacific Multi Asset A förklaras som en absolutavkastande fond som skiljer sig från traditionella aktie- och obligationsfonder och placerar inom räntor, råvaror och aktier. Fonden har en fast förvaltningsavgift 1,0 procent per år samt 15 procent rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde och en risknivå på fyra, enligt Pacific Fonders hemsida.

Fond Total Avkastning YTD %
Pacific Precious -20,3
Pacific Multi Asset -16,0
Adrigo Hedge -13,6
Nordic Equities Select -12,3
Atlant sharp -12,2
Catella Hedgefond -11,9
SEB Total Expansiv -11,2

De sju sämst presterande hedgefonderna (Källa: Morningstar och Avanza den 17 mars 2020)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR