Fonder: Första AP-fonden sålde oljeaktier innan raset - DI

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Första AP-fonden började i januari avyttra aktier i olje- och gasbolag, något som visade sig vara ett lyckokast, det skriver DI.

I december 2019 beslutade Första AP-fondens styrelse att pensionsjätten helt ska lämna bolag med fossil verksamhet. Fondens bedömning är att omställningen till en mindre fossilberoende ekonomi gör risken för stor i den här typen av bolag.

Fondens portfölj innehöll vid årsskiftet omkring 130 olje- och gasbolag, som då tillsammans var värda 4,5 miljarder kronor. I portföljen samsades ryska Lukoil, saudiska Aramco, China Gas och Shell med bland annat pakistanska och ungerska gas- och oljebolag, noterar DI.

Efter årsskiftet började AP-fonden sälja alla direktägda aktier inom gas- och olja. Tidpunkten visade sig i efterhand vara väl vald, Första AP-fonden hann ut före coronakrisen slog till på allvar och oljepriset kraschade.

“Beslutet om avinvesteringen togs i december 2019 och vi påbörjade avinvesteringarna i januari och hade sålt innan oljepriset och börserna föll”, förklarar Första AP-fondens kommunikationschef Sara Christensen.

I dag har innehaven i fossilbolagen krympt, men portföljen är inte helt rensad. Ambitionen är att merparten ska vara sålt under året, skriver DI.

“Vi har sålt allt som är internt förvaltat, men våra fondinnehav kommer ta lite längre tid att sälja”, säger Sara Christensen.

Styrelsen fattade beslutet i december men först nu berättar AP-fonden om beslutet.

“Vi ville sälja först för att inte riskera att påverka marknaden”, förklarar kommunikationschef Sara Christensen.

Första AP-fonden förvaltade vid årsskiftet, före börskollapsen, 366 miljarder kronor i en blandad global portfölj med bland annat aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, hedgefonder och riskkapitalfonder.

Fonden har som mål att portföljen ska vara koldioxidneutral 2050.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR