Fonder: Flera svenska fonder kallade till krismöte hos FI - DI

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknaden för företagsobligationer i Sverige är i gungning. En stängning för uttag ur företagsobligationsfonder går inte att utesluta, med tiotals miljarder inlåsta kronor som följd och klockan 14 håller Finansinspektionen ett krismöte med fonderna. Det rapporterar DI.

Företagsobligationer har vuxit kraftigt i popularitet på senare år, och likviditeten är normalt god men de senaste dagarna har situationen dock blivit extrem.

DI har varit i kontakt med ett flertal källor som målar en dyster bild av en marknad under stark press.

Eftersom företagsobligationer handlas i stora poster rör det sig till stor del om institutionella placerare som är väl medvetna om att det kan torka upp i svåra tider.

“Det är bara säljare, på grund av massiva utflöden i fonder i Norden”, sade en spelare på marknaden till DI, medan en annan påpekar att handeln nästan upphört i vissa värdepapper.

Eftersom företagsobligationer handlas i stora poster, i regel mångmiljonbelopp, rör det sig till stor del om institutionella placerare som är väl medvetna om att det kan torka upp i svåra tider.

Men fonder med företagsobligationer har vuxit kraftigt i popularitet, efter att ha marknadsförts till småsparare som förhållandevis säkra produkter. Fonderna bidrar nu till att skapa stora utflöden och förvaltare måste därför sälja innehav för att göra utbetalningar, och då uppstår problem.

Spiltan Högräntefond är flaggskeppet inom företagsobligationer, och har gått som tåget sedan 2014.

Låga avgifter och hög avkastning har banat vägen för ett förvaltat kapital på som mest 17 miljarder kronor. Spiltan Räntefond är ännu större, med 28 miljarder i förvaltat kapital. Trots att fonden har en lägre riskprofil, har den samma typer av problem, enligt Di:s källor.

Spiltan Fonders vd Erik Brändström bekräftar att läget är allvarligt och att fondbolaget nu arbetar hårt för att möta en ansträngd situation.

“Vi tittar på alla möjligheter som finns”, säger han, med tillägget att tillfälligt stoppade uttag ur fonden fortfarande ses som en sista utväg.

“Det finns andra verktyg att plocka upp innan dess.”

Erik Brändström påpekar att fonderna är öppna och att även försiktiga spelare dras med stora problem i en ovanligt krävande marknad.

“Även den som gjort allt rätt kan hamna fel”, säger han och tillägger att bristen på likviditet skapar problem för själva funktionaliteten på marknaden.

“Vi är på väg att lösa likviditetsfrågan, och diskuterar med myndigheter som Fi för att förklara det allvarliga läget på marknaden”, fortsätter Erik Brändström.

Flera spelare har liknande problem som Spiltan, exempelvis de stora aktörerna Carnegie Fonder och Simplicity, och en stängning för uttag i någon av de större fonderna är en allvarlig farhåga på marknaden, enligt flera av Di:s källor.

Situationen är inte exklusiv för Sverige eller Norden. Störst är marknaden, problemen och oron i USA, men flera länder i Europa delar dilemmat.

Att döma av Riksbankens kommunikation de senaste dagarna så finns det planer för en brandkårsutryckning även här.

FI har kallat svenska företagsobligationsfonder till ett möte klockan 14 på torsdagen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR