Fonder: Flera svenska fondbolag stänger för uttag - DI

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Spiltan, Lannebo och SEB stänger fonder för uttag. Handeln med företagsobligationer dras med stora problem, och trots att Riksbanken lovat stödköp på marknaden väljer flera storspelare att kliva av. För kunderna innebär det inlåsning och en tid av väntan, det skriver DI.

Företagsobligationsmarknaden har stått inför svåra problem efter den senaste tidens marknadsturbulens, som slagit hårt mot fonderna i segmentet.

Finansinspektionen, som följt utvecklingen under en tid, kallade på torsdagen till sig fonderna för ett möte. Där diskuterades bland annat svårigheten att sälja innehav, och möjligheten att stänga fonder för uttag - något som det länge spekulerats om på marknaden.

Flera fondförvaltare skulle ha föredragit att FI stängt fonderna samtidigt, något som myndigheten inte ville göra.

Ingen spelare vill vara först med ett sådant besked, skriver DI.

Ändå har åtminstone SEB, Spiltan och Lannebo meddelat just om tillfälliga stängningar för uttag på fredagens morgon.

“Vi liksom flertalet andra fondbolag har gjort bedömningen att det just nu inte går att prissätta de underliggande tillgångarna på marknaden för företagsobligationer”, säger Viktor Ström kommunikationsansvarig på Lannebo Fonder.

“Ett sånt här beslut fattas alltid med andelsägarnas bästa i främsta rummet”, säger Viktor Ström.

Han säger sig förstå att det är frustrerande för placerare som nu måste vänta på att få ut sina pengar, men att beslutet ska ses mot bakgrunden att marknaden inte fungerar som den ska.

“Grunden till beslutet är att vi anser att marknaden inte klarar av att prissätta obligationerna på ett tillförlitligt sätt vilket leder till att vi inte heller kan prissätta våra fonder på ett tillförlitligt sätt”, fortsätter Viktor Ström.

Han säger vidare att beslutet i Lannebos fall inte i första hand handlar om problem med att möta utflöden.

Det är dock en utmaning för många fondbolag. Utflöden kan tvinga fram försäljningar av obligationer till underpris, något som riskerar att skapa en orättvisa mot kvarvarande investerare.

Riksbanken meddelade sent på torsdagen att tidigare aviserade stödköp av obligationer utökas till att omfatta även företagsobligationer. Handlare rapporterar även till Di om ett lite lugnare klimat på marknaden, något som går i linje med fredagens starkare börs.

“Därför blev jag förvånad över att fonderna stängde just idag”, säger en spelare, som själv säger sig vara likvid och redo att köpa på en utbombad marknad.

Förvaltaren i fråga är kluven till den bild av ansvarstagande som stängda fondbolag ger. Mycket tyder visserligen på att inlåst kapital kan återfå sitt värde när turbulensen lagt sig.

Men att fondförvaltare inte kan hantera för stora utflöden är också ett tecken på att de varit illa positionerade.

“Någonstans så har man inte gjort sin analys”, säger Di:s källa som befarar att händelserna kommer att skada ryktet för alla spelare i branschen.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR