Fonder: IKC senarelägger handel i två fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) IKC Fonder har gjort bedömningen att det inte längre är möjligt att beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för två av fondbolagets fonder: IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Marknadsoron i kölvattnet av coronavirusets utbredning har skapat en kraftigt försämrad likviditet på marknaden för företagsobligationer på kort tid. Detta har medfört en osäker prisbild”, skriver IKC Fonder.

Flera fondbolag fattade liknande beslut under fredagsförmiddagen.

“Vi vill dock poängtera att vi har kunnat hantera alla flöden som våra två fonder haft. Efter gårdagens telefonmöte med Finansinspektionen där även alla andra berörda fondbolag deltog framkom myndighetens syn i frågan om prissättning och värdering. Riksbanken valde så sent som igår kväll att meddela att de kommer att köpa företagsobligationer på marknaden som en stödåtgärd”, skriver IKC Fonder.

Handeln i fonderna kommer att återupptas så snart fondernas tillgångar kan värderas på ett rättvist sätt och IKC Fonder uppger att de löpande lägger ut information på deras hemsida.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR