• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: -7,2% i feb, långsiktigt fokus på fundamenta

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En stark start på året tog en vändning när coronavirusets inverkan på världsekonomin blev allt tydligare.

Det skriver förvaltarparet Mark Nichols och Mark Heslop i en månadskommentar för aktiefonden Jupiter European Growth för februari.

growth

Jupiter European Growths samt jämförelseindex avkastning de senaste fem åren. (Källa: Jupiter AM)

Jupiter European Growth tappade 7,2 procent i februari, vilket var 1,3 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex (FTSE World Europe) som backade 8,5 procent (bägge i fondens basvaluta euro). I svenska kronor tappade fonden 7,5 procent i värde. Sedan årsskiftet är utvecklingen i basvalutan -4,5 procent för fonden och -9,6 procent för jämförelseindex.

“Senast vi såg en så snabb avyttring var under finanskrisen. Dock ska nedgången ses i kontext av en väldigt stark marknad under 2019”, kommenterar förvaltarna.

Fonden gick bättre än sitt jämförelseindex under februari, vilket förvaltarna förklarar med exponering mot bolag som Kingspan, Genus, Atlas Copco, Sika, UbiSoft Entertainment, Wolters Kluwer, Edenred, Deutsche Boerse och Novo Nordisk. Bolag som Adidas, Amadeus IT och Daide Campari-Milano har drabbats hårt i coronakrisen, skriver fondförvaltarna.

Portföljens strategi är opåverkad av den turbulenta börsen, meddelar förvaltarna. Det innebär en portfölj där kvalitets-, tillväxt- och värdefaktorer styr investeringarna i varje enskilt bolag. Fonden är underviktad mot finans, men överviktad mot hälso- och sjukvård, industri och teknikbolag, framgår det av rapporten.

“Vi håller fast vid den positionering som vi hade i början av året, med till exempel ingen exponering mot energi, fastigheter eller kraftförsörjning. Vi investerar generellt inte i råvarurelaterade bolag eller bolag starkt påverkade av regleringar”, skriver förvaltarna.

“Vårt fokus på fundementa och bolagen är oförändrad. Vår strategi är att köpa och behålla exceptionella bolag med långsiktiga konkurrensfördelar, strukturell långsiktig tillväxt och stabila kassaflöden”, avslutar förvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR