• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Frontier Real Assets: -9,5% i feb, rebalanserat inom flygplatstjänstesektorn

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Realtillgångsaktiefonden UB EM Frontier Real Assets tappade 9,5 procent i februari, under en månad då innehav i Brasilien och Thailand upplevde störst nedgångar, samtidigt som malaysiska aktier kom lindrigast undan.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltarna Aki Kostiander och Pekka Niemelä.

frontier

Fondens utveckling sedan starten i maj 2018. (Källa: United Bankers AM)

“Coronavirusets spridning triggade en kraftfull nedgång på aktiemarknaderna i februari. MSCI World EUR sjönk 7,8 procent. I en tillväxtmarknadskontext presterade asiatiska aktier ganska bra relativt sett, medan Latinamerika och Europa drabbades av tvåsiffriga nedgångar. På det hela taget sjönk MSCI Emerging Markets-indexet med 4,6 procent”, skriver förvaltarna.

“El-utilities” största sektorexponeringen

Fonden investerar världen över på tillväxt- och gränsmarknader (frontier) i bolag som är en del av länders samhällsviktiga infrastrukturfunktioner samt i fastigheter i form av exempelvis REIT:s (real estate investment trust). Portföljens två största sektorexponeringarna per den 29 februari var elektrisk allmännytta och flygplatstjänster, med 17,9 respektive 11,9 procent av portföljvärdet.

Faktorerna som kan ge snabb återhämtning

Förvaltarduon konstaterar att de nedgångar som skedde i februari tog fart från de högsta P/E-talsnivåer som skådats sedan it-bubblan sprack. De gör bedömningen att aktiemarknaderna kan se en snabb återhämtning senare i år givet allt lägre räntor, men på ett par villkor: Covid-19-påverkan visar sig vara övergående, vinsterna återhämtar sig, samt breda finanspolitiska stimulanser. Aki Kostiander och Pekka Niemelä tar samtidigt höjd för att Covid-19 eventuellt kommer att stanna hos oss en något längre tid och att den ekonomiska skadan då kan bli allvarligare än förväntat.

Stimulanser sjösatta

För att mildra effekterna av coronakrisen förväntar sig Aki Kostiander och Pekka Niemelä att myndigheter kopplade till både penning- och finanspolitik kommer att kliva fram för att ge stöd (något som i stor utsträckning globalt har skett i mars). Som ett exempel på åtgärder pekar förvaltarna på Hongkongs stödpaket på 15 miljarder dollar, som inkluderade utdelning av pengar till medborgarna, så kallade helikopterpengar.

Sett till portföljförändringar uppges fonden ha utfört vissa rebalanseringar inom flygplatstjänstesektorn under månaden.

Mexiko största landet i portföljen

På landnivå är Mexiko med en exponering om 18,9 procent störst i fonden, följt av Filippinerna (13,4), Malaysia (12,9), Thailand (12,6) samt Indonesien (8,6). Den genomsnittliga direktavkastningen i portföljen låg vid utgången av februari på 4,7 procent, att jämföra med 3,2 procent i MSCI Emerging Markets-indexet, framgår av rapporten. Nedan följer UB EM Frontier Real Assets tio största innehav per den 29 februari:

frontier 2

(Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR