• UPPDRAGSARTIKEL

UB Nordamerika REIT: -7,7% i februari, ökat i Sun Belt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden UB Nordamerika REIT sjönk med 7,7 procent i februari. REIT-tillgångar (real estate investment trust) inom hotell och kontor drabbades hårdast med nedgångar på omkring 10 procent, medan tillgångar inom datacenter och självförvaring föll minst.

Det framgår av en månadsrapport med kommentarer från fondförvaltaren Aki Kostiander.

na 1

Fondens utveckling sedan starten i december 2014. (Källa: United Bankers AM)

“REIT-värderingar ser rimliga ut givet den nuvarande räntemiljön. Tioårsräntan är inte långt från den lägsta nivån på ett decennium och Fed lär inte genomföra några räntehöjningar under 2020. Vidare finns en chans att Fed kommer att tona ned sitt inflationsmål för att komma ikapp med den utdragna perioden av låg inflation”, skriver Aki Kostiander.

Förvaltaren konstaterar att REIT-tillgångar inom industri och verkstad fortsatt är eftertraktade, med ökande hyror och ett begränsat utbud av högklassiga tillgångar och logistik av typen “sista milen”. Han lyfter fram att ännu ett uppköp inom logistik har genomförts, i form av Prologis förvärv av fondens innehav Liberty Property Trust. Liberty lämnade därmed portföljen under månaden, till förmån för en ökning i kontorsinnehavet Sun Belt, framgår av rapporten.

na2

Kontor är med 16,7 procent av portföljen fondens största sektorexponering. (Källa: United Bankers AM)

Vad gäller utsikterna för köpcenter av typen “mall” bedömer Aki Kostiander att fler konkurser inom detaljhandeln och butiksstängningar kan vara att vänta framöver, detta då avkastningsspreaden för mall-REIT:s har vidgats de senaste sex månaderna. Andra typer av köpcenter bedöms ha bättre utsikter, något som illustreras av överprestation gentemot “malls” under 2019, bättre tillväxt sett till nyckeltalet NOI (net operating income) samt bättre förmåga att fylla vakanser.

Gällande den amerikanska hotellsektorn, som fått sig en ordentlig törn av coronautbrottet, skriver Aki Kostiander:

“Investerare är fortsatt försiktiga till amerikanska hotell, då svaga genomsnittliga dagliga priser kombinerat med förhöjt lönetryck sannolikt kommer att dämpa resultaten. Å andra sidan har REIT:s förmått sälja tillgångar av lägre kvalitet till högre multiplar än vad marknadens prissättning indikerar.”

Vid utgången av februari handlades UB Nordamerika REIT till en rabatt mot nettotillgångsvärdet (NAV) om 7 procent, vilket är något högre än den övergripande REIT-marknaden som handlas till en rabatt om 5 procent, enligt rapporten. Den aggregerade direktavkastningen i fonden låg på 5,4 procent.

na3

Fondens tio största innehav per den sista februari. (Källa: United Bankers AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR