• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: Spår "massiva nedjusteringar" av BNP-prognoser

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Vi räknar med massiva nedjusteringar av BNP-prognoserna, då delar av den globala ekonomin helt stängt ner. Vi ser bolag som ställer in utdelningarna, att belånade bolag är under press och bolag som behöver nytt kapital, medan den stora osäkerhetsfaktorn är hur bankerna hanterar krisen.

Det skriver East Capital i en uppdatering med anledning av coronavirusets framfart i Europa samt USA.

“Hubei, den kinesiska provins där Covid-19 först dök upp, rapporterar nu att man inte haft några nya fall för första gången på två månader, vilket är en viktig vändpunkt för Kina. I Sydkorea verkar utbrottet också ha begränsats. Under tiden har Italien blivit pandemins centrum, antalet smittade utanför Kina överstiger nu antalet smittade i Kina samtidigt som antalet smittade i USA ökar snabbt. Striktare gränsbevakning, reserestriktioner och diverse andra åtgärder för att begränsa smittan lanseras nu världen över”, skildrar East Capital.

Fondförvaltaren påpekar även att brist på likviditet ökar pressen världen över och ett underskott av dollar har lett till en dollarförstärkning och försvagning av nästan alla andra valutor, även om den kinesiska renminbin stått emot.

“Kreditswappar, CDS:er på high yield-obligationer har skjutit i höjden”, framkommer det.

För att sentimentet bestämt ska vända anser East apital att kurvan av nya smittade måste plana ut, och särskilt i USA, samtidigt som marknaderna måste övertygas om effektiviteten i de penning- och finanspolitiska stimulanserna.

“En stabilisering av smittan i USA är nyckeln för de globala finansmarknaderna. Om vi tittar på erfarenheten från Kina tog det sex veckor av karantän och omfattande störningar i ekonomin”, skriver fondförvaltaren.

Utsikterna är fortsatt grumliga, och East Capital utesluter inte ytterligare nedgångar framöver och räknar med en förhöjd volatilitet med VIX kvar runt 75.

Vad gäller nyhetsflödet väntar sig East Capital en trestegsraket av dåliga nyheter om världsekonomin framöver; först finansmarknadsrelaterade nyheter, därefter nyheter om minskad efterfrågan och slutligen finanspolitiska nyheter från stater med mindre robusta finanser.

“Felprissättningar i termer av översålda tillgångar på grund av likviditetsproblem eller icke-fundamentala orsaker innebär vanligen väldigt goda möjligheter, som vi konstant övervakar. Som alltid föredrar vi bolag med hög kvalitet och starka balansräkningar”, avslutar East Capital.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR