• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Global Ecology Growth: -6,4% i feb, letar lägen öka i innehav

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth tappade 6,4 procent i februari, samtidigt som dess jämförelseindex (FTSE ET100) föll 3,1 procent. Hittills i år har fonden sjunkit med 6,5 procent, medan jämförelseindex har stigit med 2,8 procent.

Det framgår av en månadskommentar från fondförvaltaren Charlie Thomas.

ecology

Utveckling för Jupiter Global Ecology Growth, samt dess jämförelseindex FTSE ET100 de senaste tio åren. (Källa: Jupiter AM)

“Globala aktiemarknader trendade högre i början av februari, men föll brant mot slutet av månaden då det nya coronaviruset spred sig utanför Asien och investerare blev allt mer oroliga kring virusets påverkan på den globala ekonomin”, skriver Charlie Thomas, med tillägget att statsobligationer samtidigt steg kraftigt, med nya bottennoteringar i USA för 10- respektive 30-årsräntan.

Prysmian, Tomra och Waste Connections mot strömmen

Fondens bästa avkastningsbidrag under månaden kom från det italienska bolaget Prysmian, som är verksamt inom energi samt system till telekomkablar. Prysmian lanserade produktserien Sirocco HD inom microduct-kablar samtidigt som bolaget återlanserade sin P-laser-kabel, enligt kommentaren. Den senare uppges vara den första helt återvinningsbara kabeln för kraftdistribution och kraftöverföring, något som minskar koldioxidutsläppen med 40 procent.

Bland andra positiva bidragsgivare stack det norska återvinningsbolaget Tomra och det nordamerikanska avfallstjänstbolaget Waste Connections ut. Detta efter att bägge bolagen rapporterade starka kvartalsresultat, enligt kommentaren.

Övriga positiva avkastningsbidrag kom från Corbion, Beijing Enterprises Water Group, Schneider Electric, Stantec och Shimano.

Föredrar annat än Tesla inom mobilitetstemat

Den största anledningen till att fonden underpresterade index i februari var avsaknaden av elbilstillverkaren, tillika kursraketen, Tesla i portföljen. Charlie Thomas menar att bolaget inte bara är väldigt dyrt, utan att det även har en skör balansräkning och svårigheter att lyckas generera och bibehålla vinster och kassaflöden.

“I stället har vi exponering mot de pågående förändringarna inom mobilitetstemat genom företag som inkluderar Infineon Technologies, Sensata Technologies och Borg Warner”, skriver förvaltaren.

Andra orsaker till att fonden presterade sämre än index i februari uppges vara att portföljen inte innehåller Enphase Energy, Solar Edge Technologies eller Samsung SDI.

Letar efter ingångsnivåer under osäker tid

Gällande den pandemikris som har uppstått konstaterar Charlie Thomas att ingen med säkerhet vet vad som kommer att hända och att fortsatta störningar på finansmarknaderna är högst troliga.

“Vi övervakar utvecklingen nära och letar efter intressanta ingångsnivåer för att öka på innehav i våra sju teman inom hållbara lösningar: cirkulär ekonomi, ren energi, mobilitet, vatten, miljötjänster, energieffektivitet, hälsa samt hållbart jordbruk och näringsämnen”, meddelar förvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR