Fonder: "Märkligt att fondbolagen agerar olika" - Frida Bratt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Många fondsparare har under de senaste dagarna upplevt något de troligtvis inte varit beredda på - deras besparingar är inlåsta och går inte att ta ut från vissa fonder.

Turbulensen som rått på börsen till följd av coronavirusutbrottet har även skakat om företagsobligationsmarknaden rejält och vissa fonder med exponering mot just företagsobligationsmarknaden har stängt ned sin handel.

Det rör sig om stora fondförvaltare med tusentals sparare såsom bland annat Spiltan, SEB, Carnegie och Lannebo som meddelat att de stängt handeln. Samtliga var eniga om att läget på företagsobligationsmarknaden medfört svårigheter att prissätta underliggande tillgångar på ett korrekt sätt, vilket medförde att de behövde stänga handeln för att kunna behandla alla andelsägare på ett likvärdigt sätt.

Eniga var de även om att den stoppade handeln skulle pågå under en så kort tid som möjligt - och endast så länge det var absolut nödvändigt. Men här skiljer sig aktörernas agerande åt. Vissa fondförvaltare valde att återuppta handeln igen samma dag som de tidigare stängde, medan andra öppnat upp under måndagen och tisdagen. Av de tidigare nämnda fondförvaltarna har samtliga öppnat handeln igen förutom Spiltan Fonder.

Hur kommer det sig att fondbolagen agerat så pass annorlunda, att vissa fortsatt håller stängt medan andra har öppnat för handel igen? Fonder Direkt har frågat Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, som svarade:

“Det är en bra fråga och förstås något man minst sagt ställer sig undrande till. Men uppenbart gör man olika tolkning av vilka möjligheter man har att bemöta skyldigheten att behandla alla andelsägare lika. Den tolkning man skulle kunna göra är ju att det inte är att behandla alla andelsägare lika att sälja av innehav till skambud eller bara sälja av likvida innehav för att möta utflöden, så att andelsägare som är kvar i fonden sitter kvar med illikvida innehav det inte finns några köpare till.”

Hon påpekar även att hon tycker det är extremt allvarligt att sparare sitter fast i fonder, då det exempelvis skulle kunna vara så att sparare som hade tänkt gå ut fonden och in på börsen missar en uppgång.

“Men därmed inte sagt att de fonder som stänger gör fel. Man får fundera på vad alternativet vore, och hur vissa andelsägare då skulle kunna drabbas illa på bekostnad av andra i den här marknaden. Men att fondbolagen gör så olika bedömningar av läget är märkligt”, säger Frida Bratt till Fonder Direkt.

För att företagsobligationsmarknaden ska bli mer likvid och inte lika riskfylld att investera i tror sparekonomen att det krävs att marknaden lugnar ned sig, vilket många tror kan bli fallet genom Riksbankens stödköp.

“Vi får hoppas att det ger effekt. Men sedan, när dammet lagt sig och vi tittar tillbaka på detta, så tycker jag man bör ta sig en funderare på hur den svenska företagsobligationsmarknaden verkligen har fungerat i det här läget. En marknad måste fungera bättre än så här om privatsparare ska tas in i den som investerare i hög utsträckning. I USA har man också haft stora problem på high yield-marknaden, men mig veterligen har det åtminstone gått att handla där”, resonerar Frida Bratt.

Samtidigt tycker hon att man måste fundera på informationen om bland annat risker till sparare.

“Jag tror att jakten på avkastning i en nollräntevärld har gjort att många som egentligen kanske sökt ett räntesparande hamnat i företagsobligationer.

Hon anser inte heller att Morningstars riskklassificering är anpassad för företagsobligationsfonder, eftersom den utgår från fondens standardavvikelse. Illikvida papper som inte prissätts regelbundet kommer då inte till uttryck i det måttet.

“Det blir missvisande. Och generellt tycker jag fonder som kallar sig ‘företagsobligationsfond’ eller rentav ‘likviditetsfond’ kan bli ännu tydligare med att redovisa hur stor andel high yield-obligationer man har”, tillägger sparekonomen.

Viktor Ström, kommunikationsansvarig på Lannebo Fonder, vill vara tydlig med att handelsstoppet för dessa fonder de senaste dagarna inte har något att göra med att fonderna fått för stora utflöden, enbart om likabehandling av fondandelsägare.

“Problemet som uppstått är att nettoandelsvärdet inte gått att beräkna på ett tillförlitligt sätt och enligt lag får vi inte behandla andelsägare olika, vilket skulle kunna vara fallet om man fortsätter handel i en fond där det inte går att prissätta tillgångarna korrekt”, säger Viktor Ström till Fonder Direkt.

Trots att det gått ett antal veckodagar sedan den första fondförvaltaren valde att öppna igen för handel i fredags påpekar Viktor Ström att det endast egentligen gått en handelsdag tills dess att de flesta aktörer hade öppnat för handel igen. Att det fortfarande finns fondbolag som håller handeln stängd tror han kan ha att göra med de underliggande tillgångarna som fonderna investerar i.

“Att man gör en skild bedömning över huruvida det är möjligt att prissätta tillgångarna eller inte kan mycket väl även ha att göra med vilka tillgångar man faktiskt äger”, säger Viktor Ström.

“Det finns givetvis olika grader av osäkerhet i all värdering men utfallet blir binärt då en fond endast kan vara öppen för handel eller inte”, tillägger han.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR