Spiltan Fonder: "Hoppas Riksbanken trycker på köpknappen"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under fredagen i förra veckan kom nyheter från fondbolag efter fondbolag att man stängde handeln i flertalet räntefonder med exponering mot den svenska företagsobligationsmarknaden. Fondbolag såsom Spiltan, Lannebo Fonder, SEB, Enter, Cicero, IKC och Carnegie meddelade om stängda fonder.

Vissa fondbolag valde att återigen öppna handeln redan på fredagen, andra under helgen, medan vissa fortfarande håller stängt. Spiltan är ett av de fondbolag som väljer att fortsätta senarelägga handeln i fonderna exponerade mot den svenska företagsobligationsmarknaden.

“Ingenting har i sak förändrats sedan i fredags och det är fortfarande för stor diskrepans mellan de priser som kvoteras på Bloomberg och de avslut som görs på marknaden. Det första jag gjorde i morse var att ringa till alla market makers och frågade om de kunde ställa pris på företagsobligationer. De svarade då enhetligt nej och att de enbart förmedlar värdepapper i nuläget. Det har blivit en förmedlingsmarknad”, säger Spiltan Fonders vd Erik Brändström till Realtid.

Skälet till att market makers inte tar ett större ansvar i nuläget förklaras med att de dels har fyllt på “bankböckerna” de senaste två veckorna dels att de står inför ett kommande kvartalsskifte, då banker traditionellt vill ha mindre exponeringar utifrån kapitaltäckningsreglerna.

Enligt Erik Brändström och Lars Lönnquist, ränteförvaltare på Spiltan, har marknaden ännu inte diskonterat Riksbankens besked om kommande köp av företagsobligationer.

“Beskedet är mycket positivt men det har ännu inte fått önskad effekt på marknaden”, säger de till Realtid.

“Vi hoppas på att Riksbanken trycker på köpknappen så snart som möjligt och är fullt övertygade om att banken förstår allvaret i situationen. Jag hoppas på mer information under tisdagen eller onsdagen, och i det bästa av världar så sker de första köpen i slutet på veckan. Vi har haft en väldigt nära dialog med Riksbanken och Finansinspektionen och är transparenta med utvecklingen på marknaden”, tillägger de.

För att möta kundernas ökade frågor om ämnet hade Spiltan öppet under både lördagen och söndagen. Och redan från i fredags tog även fondbolaget bort förvaltningsavgiften för de två räntefonder som berörs så länge handeln i dessa fonder är senarelagd.

“Ingen får tro att vi inte lider av detta. Det som just sker i vår omvärld är ett värsta scenario för alla men vi gör allt i vår makt för att få ordning på situationen. Men vi ska komma ihåg att vi befinner oss i ett skede där flera faktorer är utanför vår kontroll. Vi har fått tillfälle att framföra vår oro kring marknaden till berörda myndigheter för att förmedla att diskussionen inte bara rör fondbolagen utan snarare funktionaliteten på kapital- och obligationsmarknaden”, säger Spiltan Fonder.

Erik Brändström och Lars Lönnquist menar att den drastiska prisutvecklingen är ett tecken på den panik som råder på marknaden just nu.

“Det vi försöker förmedla till våra kunder är att oron kring att pengarna är borta inte stämmer. Värdet i obligationerna finns kvar även om NAV-kursen inte just nu visar detta. Prisutvecklingen motsvarar inte den utveckling företagen i fråga har haft de senaste två veckorna utan beror på den likviditetsbrist och panik som råder på marknaderna just nu”, kommenterar de.

För att förbättra marknaden för företagsobligationer påpekar de att räntemarknad till stor del i dag är en telefonmarknad och att en diskussion om inte en börshandlad marknad för företagsobligationer vore att föredra kan behövas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR