IKC: Öppnar samtliga fonder för handel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) IKC har åter öppnat handeln i de fonder som stängdes på fredagen till följd av svårigheter att beräkna tillförlitliga andelskurser. Fonderna som tidigare varit stängda för handel är IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Vi har all förståelse för att detta skapat olägenheter för alla våra andelsägare, speciellt för er som planerat att handla i fonderna. Mycket beklagligt, men att agera annorlunda hade varit oansvarigt. Vi kan konstatera att Riksbankens meddelande om att köpa företagsobligationer och aktiviteterna bland banker och andra ‘market makers’ har skapat förutsättningar för en fungerande marknad som underlättar vårt arbete. Vi anser därmed att prisbilden på den nordiska företagsobligationsmarknaden nu har förbättrats och att vi återigen kan beräkna tillförlitliga andelskurser, NAV, för båda fonderna”, heter det.

Fonderna är återigen öppna för handel och IKC meddelar att samtliga köp- och säljorder som inkommit efter bryttid-punkten kl. 11:00 den 18 mars kommer att genomföras till första möjliga NAV-kurs.

“I spåren av coronavirusets utbredning har den nordiska företagsobligationsmarknadens prissättning stött på stora utmaningar. Som fondbolag har vi ett ansvar att säkerställa att alla andelsägare behandlas lika och att värderingen av en fonds innehav alltid är korrekt. I slutet på förra veckan ansåg vi, liksom flera branschkollegor, att det enda rätta var att fatta beslut om en senareläggning av handel med fondandelar i IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond”, skriver IKC Fonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR