Fonder: Bodenholm avvecklar tre fonder

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Styrelsen för Bodenholm Capital har beslutat att avveckla fonderna Bodenholm One, Bodenholm Two och Bodenholm Master.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Avvecklingen gäller även uppdraget att förvalta SEB Prime Solutions - Bodenholm Absolute Return (“Bodenholm UCITS”).

“Efter att CIO, VD och delar av förvaltningsorganisationen aviserat att de avser att lämna Bolaget och att Brummer Multi-Strategy aviserat att fonden kommer att lösa in sina andelar i Bodenholm One och Bodenholm UCITS har styrelsen bedömt att det saknas förutsättningar att fortsätta bolagets verksamhet och därför beslutat att upphöra med förvaltningen av fonderna. Fondernas portfölj har sedan dess helt riskreducerats och består nu i allt väsentligt av kassatillgångar”, framkommer det.

Erik Orving har varit vd för Bodenholm Capital och CIO, eller investeringschef, har Per Johansson varit.

“Fonderna kommer efter april månads utgång att lämnas över till förvaringsinstitutet för avveckling. Under förvaringsinstitutets avveckling får inte inlösen av andelar ske. Avvecklingen kan dra ut på tiden”, heter det.

Brummer & Partners meddelade även på torsdagen att Brummer Multi-Strategys portföljförvaltare valt att lösa in hela sitt innehav i fonden Bodenholm One per den 15 april.

“Vi har under en tid haft en dialog med Bodenholm om fondens förvaltning och risk där det nu framkommit att förvaltningsansvarig och delar av förvaltningsorganisationen har för avsikt att lämna Bodenholm. Vi kommer att lösa in BMS andelar i Bodenholm One den 15 april 2020”, säger Mikael Spångberg, vd och portföljförvaltare.

Efter inlösen i Bodenholm är BMS investerad i nio fonder: AlphaCrest, Arete, Black-and-White, Florin Court, Frost, Lynx, Lynx Constellation, Manticore och Observatory.

Bodenholm är en global hedgefond, som fått stor uppmärksamhet för sina blanknings-affärer, där förvaltarna spekulerat i nedgångar i misskötta eller problemtyngda bolag. På senare tid har ett innehav i Catena Media bidragit till kännbara förluster, skriver DI.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR