• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: Nytt förvaltarpar fortsätter slå index

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Vid månadsskiftet september/oktober tog Mark Nichols och Mark Heslop över som förvaltare av Aktiefonden Jupiter European Growth, en fond som Alexander Darwall tidigare förvaltat framgångsrikt under många år.

De nya förvaltarna meddelar i en marknadsuppdatering att de gjort en del förändringar i fondportföljen, men att många kärninnehav fortfarande är kvar. Den nya portföljen ska ha stått klar vid årsskiftet.

“Vårt fokus på att köpa och äga exceptionella franchises med hållbara konkurrensfördelar förblir intakt. Vi är fortsatt attraherade av bolag som har strukturell tillväxt, och som även har uthålliga konkurrensfördelar”, skriver förvaltarparet.

Sedan förvaltarna tog över rodret har de fått uppleva en turbulent marknad och de meddelar att majoriteten av portföljförändringarna skedde under november och december. De valde att avyttra fondens positioner i Wirecard, Bayer, Infineon Technologies, Carnival och Intermediate Capital samtidigt som de köpte in sig ibland annat Pernod Richards, Davide Campari, Diasorin, Eurofins, Assa Abloy och Kingspan. Samtidigt påpekar de att de även ökade fondens exponering mot Wolters Kluwer samt Ubisoft. Förändringarna har enligt förvaltarna förbättrat fondens likviditet.

Fortsätter slå index

Om man ser till fondens utveckling sedan årsskiftet fram till 16 mars tappade fonden 23,8 procent sett i euro, medan fondens jämförelseindex FTSE World Europe Index rasade hela 31,5 procent. Marknadsuppdateringen visar att fonden gått bättre än jämförelseindexet varje månad sedan årsskiftet. Under januari steg fonden 2,5 procent medan jämförelseindex backade 1,3 procent. I februari tappade fonden 6,4 procent, vilket var 2,1 procentenheter bättre än FTSE World Europe Index och under de 16 första dagarna i mars var samma siffor -20,7 procent respektive -24,2 procent.

Både sektorallokering samt aktieurval uppges ha bidragit positivt till fondens utveckling, men med en tyngd mot aktieurval som den största bidragsgivaren. Vad gäller sektorallokering uppger Mark Nichols och Mark Heslop att fondens icke befintliga exponering mot energibolag samt deras övervikt mot hälsobolag var den främsta bidragsgivaren.

“Om man ser till specifika aktier så bidrog Deutsche Boerse, Biomerieux, LSE, Relx, Wolters Kluwer och Novo Nordisk positivt till fondens prestation sedan årsskiftet. Däremot tyngde Adidas, Amadeus, Campari och Grifols resultatet”, beskriver förvaltarna.

Mark Heslop med team förvaltar även Jupiters nya fond Jupiter Pan European Smaller Companies Fund.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR