Baltic Horizon Fund: Inför lättnadsåtgärder för hyresgäster

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den börshandlade fastighetsfonden Baltic Horizon kommer att implementera en rad åtgärder för att underlätta den finansiella situationen för hyresgäster till följd av coronavirusutbrottet. Det framgår av ett pressmeddelande.

“Baltic Horizon förvaltar kapital i förtroende av Baltiska detaljhandels- och institutionella investerare, så vi anser det vara vårt ansvar att också göra en ansträngning för att hjälpa företag komma igenom denna kris”, kommenterar fondförvaltaren Tarmo Karotam.

Följande åtgärder kommer träda i kraft 1 april:

  1. Hyresutbetalningar för 90 dagar kan förlängas beroende på utvecklingen av pandemin och statliga begränsningar.
  2. Hyresgäster har möjlighet att diskutera och komma överens om ett individuellt betalningsschema för återkrav av uppskjutna hyresbetalningar efter uppsägningstiden.
  3. Avveckling av alla påföljder och räntor som uppkommer vid uppskjutande av hyran.

Medan dessa åtgärder främst riktar sig till de mindre och mest utsatta hyresgästgrupperna framkommer det att fondförvaltaren även kommer ha en aktiv dialog med kärnhyresgästerna och på individuell basis överväga olika alternativ för att stödja dem under denna svåra period.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR