• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Spår djup lågkonjunktur

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De allra största kurssvängningarna ligger bakom oss men ännu är det för tidigt att ropa hej. Lågkonjunkturen blir djup, men stimulanser och stöd avgör hur lång den blir.

Det skriver Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank i ett veckobrev.

Centralbanker och regeringar har en efter en gått all in för att begränsa skadan på såväl ekonomin som de finansiella marknaderna, och de gigantiska stimulanspaketen har lugnat marknaden - åtminstone tillfälligt. Stöden blir även avgörande för hur lång eller kort lågkonjunkturen blir, konstaterar Maria Landeborn.

Förra veckans preliminära inköpschefsindex visade på en total kollaps i tillväxten globalt, och antalet nya arbetssökanden i USA steg med nära 3,3 miljoner på en enda vecka. Den bedrövliga statistiken är dock redan väntad och marknaden fäster liten vikt vid de svaga siffrorna. Vi befinner oss mitt i en recession skapad av myndigheter genom en nedstängning av hela samhällen och ekonomier.

“På kort sikt betyder det att konjunkturindikatorer och sentiment kommer att klappa ihop, men på lite längre sikt är de omfattande stimulanserna som löpande lanseras avgörande för hur lång och djup lågkonjunkturen blir. Risken att den blir mer långdragen har ökat, men vårt huvudscenario är att lågkonjunkturen blir djup men kort och att tillväxten åter ökar under andra halvan av året”, skriver sparekonomen.

Att regeringar och centralbanker nu går all in för att begränsa den ekonomiska chocken har lugnat de finansiella marknaderna, och förra veckan såg vi både stigande börser flera dagar i rad samt sjunkande spreadar på kreditmarknaden.

“Man ska dock inte invaggas i alltför stort lugn. Viruset sprids fortfarande snabbt i USA och stora tillväxtmarknader som Indien. I Europa är krisen heller inte över ännu, även om vi ser positiva tecken på vissa håll. De allra kraftigaste kursrörelserna ligger kanske bakom oss men vi väntar oss fortfarande stora kast på marknaden”, resonerar hon.

Det bästa vaccinet en sparare kan få mot börsoro är en strategi som är anpassad till sparhorisont, riskaptit och förmåga att bära förluster. Har man tänkt igenom de tre faktorerna och justerat portföljen därefter så kan man ta börsoron med lugn.

“Slutligen kan det aldrig sägas för många gånger att de bästa börsdagarna ofta kommer direkt efter de allra värsta - så även denna gång. Den som blir stressad och säljer när det faller som mest riskerar att få vara med om de största rasen, men missa de kraftigaste uppgångarna”, skriver Maria Landeborn.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR