• UPPDRAGSARTIKEL

East Capital: "Inte en upprepning av den globala finanskrisen"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) USA har nu tagit över som det land med störst antal coronavirussmittade, enligt WHO. East Capitals grundscenario är att den globala hälsokrisen varken är en upprepning av den globala finanskrisen, eftersom den borde bli kortare, och inte heller en global depression eftersom de finansiella systemen är intakta och den politiska responsen enorm.

Det framkommer av en uppdatering från East Capital.

“De kommande två till tre veckorna kommer att vara avgörande. Kapaciteten att testa människor för smitta kommer förbättras globalt, vilket kommer ge en explosion i antalet nya smittade. Men det kommer möjligen och förhoppningsvis bringa lite mer klarhet i Covid-19s verkliga dödlighet”, resonerar East Capital.

Vid sidan av hur framgångsrikt länderna kommer kunna jämna ut kurvan av smittade är huvudfrågorna nu hur framgångsrikt de kommer kunna hålla sina företag flytande och arbetslösheten i schack, menar kapitalförvaltaren.

“Ekonomierna behöver öppnas så snart som möjligt och ledarna har sannolikt det på agendan med någon form av plan för att gradvis återstarta ekonomierna för att också se till att deras program för inkomstersättning fungerar”, skriver East Capital.

Vi befinner oss nu på outforskad mark i termer av penning- och finanspolitiska stimulanser. Alla länder sänker räntorna. Amerikanska centralbanken bryter ny mark med obegränsade kvantitativa lättnader medan amerikanska statens stimulanspaket som godkändes av senaten uppgår till nära 10 procent av landets BNP.

Den ekonomiska inbromsningen är ett faktum för alla, och East Capital skildrar hur beräkningar visar att en månads nedstängning av ekonomin kostar upp till 4 procent av BNP.

“Börserna kommer antagligen lägga mer märke till de bistra siffrorna snart. Under tiden har investerarsentimentet lyfts av de senaste dagarnas stimulanspaket från stater och centralbanker, stimulanser som saknar motstycke i historien. Det har lett till en återhämtning på finansmarknaderna som kan liknas vid så kallat bear market rally, snarare än någonting annat”, resonerar East Capital.

Klicka här för hela kommentaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR