Fonder: Lyxor lanserar klimatanpassade ETF:er

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lyxor är den första ETF-leverantören att erbjuda investerare ett komplett utbud av ETF:er utformade att motverka klimatförändringar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

“Dessa börshandlade fonder, de första av sitt slag i Europa, är utformade i enlighet med målen om minskning av koldioxidutsläppen som antogs vid Parisavtalet 2015”, skriver Lyxor.

Investerare har möjlighet att få exponering mot Europa, USA, tillväxtmarknader, samt övriga kapitalmarknader. Två av ETF:erna (Emerging Markets och USA) noterades den 26 mars på Euronext (i EUR), och den 7 april kommer de noteras på London Stock Exchange (i USD). Ytterligare två börshandlade fonder kommer att listas inom kort. ETF:erna följer MSCI Climate Change-index

“En viktig del av planen var att skapa nya riktmärken för klimatomställning som utformats för att hjälpa investerare att omallokera kapital mot portföljer som avyttrar fossila innehav i förenlighet med målen i Parisavtalet”, heter det.

MSCI Climate Change-index har utformats för att uppfylla huvudmålen i EU:s riktmärken för klimatomställning, inklusive en omedelbar 30-procentig minskning av koldioxidintensiteten och en plan för att minska utsläppen med 7 procent per år, samtidigt som kapitalet omallokeras mer framgångsrikt. Deras metod förväntas ändras till metoden för MSCI Provisional Climate Change EU Climate Transition-index för att uppfylla alla minimikrav i enlighet med TEG:s slutrapport från den 30 september 2019.

“Genom att se över sina regler för investerings-benchmarks har EU gett passiva, regelbaserade investeringsförvaltare en nyckelroll i kampen mot klimatförändringarna. ETF-leverantörer har möjligheten, men även ansvaret att hjälpa till i omallokeringen av biljoner genom att erbjuda enkla, transparenta produkter som uppfyller kraven i den nya förordningen. Genom utvidgningen av detta unika utbud ger vi investerare ännu fler verktyg för att nå sina klimatmål”, kommenterar Arnaud Llinas, Head of Lyxor ETF & Indexing.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR