Fonder: Enorma möjligheter på dagens marknad - Larry Fink

STOCKHOLM (Fonder Direkt) För investerare som inte blint fokuserar på den skakiga marken under våra fötter, utan riktar blicken mot horisonten framöver, finns det enorma möjligheter på dagens marknad. Det skriver Larry Fink, vd och grundaren av världens största kapitalförvaltare Blackrock, i ett brev till sina kunder på tisdagen.

“Världen kommer att klara av denna kris och ekonomin kommer att återhämtas”, konstaterar Larry Fink i brevet.

Samtidigt skriver han att pandemin som vi nu går igenom visar hur sårbar den globala världen är, och värdet av hållbara portföljer.

“Vi har sett att hållbara portföljer har gett en stabilare avkastning än traditionella portföljer under denna tid. När vi återhämtar oss från denna kris, och investerare återbalanserar sina portföljer har vi en möjlighet att accelerera till en mer hållbar värld”, resonerar han.

Att Blackrock värderar hållbarhet stort blev än mer tydligt i januari i år, då han i ett omskrivet brev till globala storbolags vd:ar meddelade att Blackrock kommer att undvika att investera i bolag som kan utgöra “en hög hållbarhetsrelaterad risk” - något som uppfattades som en fingervisning om att allt fler investerare kommer att överge bolag som inte aktivt arbetar med att förbättra sin hållbarhet.

Blackrock fortsätter att utveckla hur investerare använder ETF:er för att kunderna ska få en kritisk exponering och uppnå resultat. Han säger att det är en ny tid nu, gamla standarder måste överges för att skapa överavkastning, och nämner illikvida och onoterade tillgångar som alternativ när avkastningen är låg.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR