Fonder: SEB Likviderar hedgefond

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SEB har beslutat att likvidera fonden SEB Alternative Fixed Income från och med tisdagen. Det skriver Hedge Nordic.

Beslutet om nedläggning av SEB-fonden skedde efter ett extramöte med andelsägare som inträffade den 25 mars. Nedläggningen beror på “en utmanande miljö för fondens investeringsstrategi” och banken ser inte att detta kommer att förändras framöver.

Fonden stängdes för köp och inlösen av andelar den 16 mars 2020 och avvecklingsprocessen påbörjades den 25 mars.

Fonden lanserades i december 2011 och var en hedgefond med ett absolut avkastningsmål som skulle generera positiv avkastning oavsett inriktningen för den större aktie- eller obligationsmarknaden.

De tre senaste åren har fonder haft en negativ avkastning och hittills i år noteras fonden ned 1,3 procent. Sedan fondens start är den årliga avkastningen 0,7 procent.

Fondens huvudinriktning har varit den europeiska “investment grade”-kreditmarknaden och Örjan Pettersson har varit huvudansvarig förvaltare sedan januari 2015 och Jonas Molin och Peter Tram har även varit en del av förvaltarteamet.

Fonden hette först SEB Credit Multi Strategy men den bytte i juni 2016 namn till SEB Alternative Fixed Income.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR