Fonder: Lannebo utökar exkluderingskriterier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Samtliga Lannebos fonder har per april infört utökade exkluderingskriterier. Inga fonder äger, eller kommer att äga, bolag verksamma inom fossila bränslen, alkohol, spel, tobak, cannabis eller vapen.

Det skriver Lannebo Fonder i ett pressmeddelande på onsdagen.

Samtliga Lannebos 19 fonder har per den 1 april avyttrat tidigare innehav i kontroversiella branscher såsom spel och fossila bränslen, framkommer det.

“Populära småspararfonder som Lannebo Småbolag och Lannebo Teknik har i kombination med nuvarande hållbarhetsarbete därmed samma investeringskriterier som traditionella hållbarhetsfonder på marknaden”, skriver Lannebo.

Lannebo kommer inte att byta namn på någon av fonderna eller höja avgifterna.

“Aktivt, ansvarsfullt ägande har alltid varit kärnan i Lannebos verksamhet och detta är bara en logisk förlängning av det”, kommenterar Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo.

I och med de nya exkluderingskriterierna har två innehav sålts av, meddelar Lannebo.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR