• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Ekonomin bör sakta öppnas upp efter påsk - Landeborn

STOCKHOLM (Fonder Direkt)Ekonomin kommer så sakta öppnas upp under andra halvan av april, någon gång efter påsk. Det dröjer lite längre i USA eftersom krisen startade senare där.

Det sade Maria Landeborn, senior strateg och sparekonom på Danske Bank, i en marknadsuppdatering med anledning av coronavirusutbrottet. Samtidigt lyfter hon hur osäkerheten är hög och om det blir en mer långvarig nedstängning än så, eller om vi får en ny våg av smittspridning längre fram finns en risk att situationen blir värre.

maria danske

Maria Landeborn. (Källa: Danske Bank)

Coronavirusoron har utlöst den näst största nedgången någonsin i Dow Jones-index under 30 dagar. Sedan kursraset började föll börsen totalt 36,5 procent under de första 30 dagarna. Ett större kursras under en enskild månad har bara skett under den stora depressionen 1929.

Bakom de kraftiga rasen ligger en oro för hur ekonomin ska klara av nedstängningen som samhällen tvingats till för att stoppa spridningen, men även hög osäkerhet kring hur länge vi kan vänta oss att ekonomin står still.

Ser små risker för svenska banker

Coronavirusutbrottet har slagit hårt mot omvärldens börser, men om man jämför med övriga europeiska börser så har Sverige klarat sig relativt väl, ungefär 7 procentenheter bättre.

Anledningen till att europeiska börser drabbats så hårt av coronaviruset och dess spridning menar Maria Landeborn är för att tillväxten var svag i Europa redan innan krisen, och vinsttillväxten i europeiska företag är låg jämfört med andra utvecklade regioner. Dessutom väger industri och finans tungt i index.

“Banker går svagt i Europa, till följd av fallande räntor och ökade kreditrisker till följd av att arbetslösheten ökar, konkurser kommer att öka och dessutom minskar fondförmögenheten när kurserna faller”, säger Maria Landeborn samtidigt som hon påpekar att de europeiska bankerna är betydligt svagare än de svenska.

“Svenska banker är välkapitaliserade, och vi ser små risker i det svenska banksystemet”, förklarar hon.

Krispaket och stöd från myndigheter hjälper

VIX-index, som mäter hur stora kursrörelser som väntas de kommande 30 dagarna, var under mars uppe på nivåer som var högre än under finanskrisen, men indexet har fallit tillbaka något vilket kan ses som ett litet positivt tecken.

“De allra största kursrörelserna ligger troligtvis bakom oss, även om vi förväntar oss att det kommer vara turbulent framöver och att det dröjer innan vi går in i ett normalläge igen”, konstaterar sparekonomen.

“Centralbankernas likviditetsinjektioner, att man går ut och köper olika typer av obligationer, har gjort att kreditmarknaden börjar fungera igen. Vi har även sett att svenska räntefonder som varit stängda för handel återigen öppnat upp. Det minskar riskerna och den mest akuta oron, vilket i sin tur hjälper aktiemarknaden och bidrar till att volatiliteten sjunker”, tillägger Maria Landeborn.

Ett tips som sparekonomen delar med sig av är att som investerare se upp för bolag med hög skuldsättning och se vad bolaget har för kassa, då kassan är viktig för bolagen att klara sig igenom krisen.

Stor konkursrisk bland småbolagen

Konkursrisken är större i små bolag, då de ofta har en liten kassa och de drabbas hårt av intäktsbortfall, men att genom statliga bidrag och insatser rädda alla småbolag kan vara problematiskt menar Maria Landeborn.

“När det gäller att rädda småbolagen uppstår det ett dilemma - vilka hade inte överlevt oavsett coronavirusets framfart? Statistik från USA visar att i genomsnitt 1.600 bolag går omkull varje dag ett normalt år, majoriteten småbolag. Om man sätter in omfattande statliga stöd då för att rädda småbolag så finns det självklart en risk att man räddar en massa bolag som egentligen inte är livskraftiga”, resonerar sparekonomen.

Även fast statistiken kommer från USA menar hon att detsamma gäller för Sverige, konkursrisken är större för mindre bolag och risken finnas att man håller fel bolag under armarna med statliga stöd.

“Det kan bli ett problem längre fram, men här och nu är stöden till små och medelstora företag oerhört viktiga för att undvika att coronakrisen blir värre än nödvändigt”, sade Maria Landeborn.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR