Fondbolagens Förening: Fondspararna fortsätter månadsspara

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Drygt hälften av fondspararna uppger att de har sett över sitt fondsparande under de senaste veckorna. En stor majoritet av fondspararna har inte ändrat i sitt långsiktiga fondsparande eller sitt regelbundna sparande till följd av börsturbulensen.

Det framgår av en undersökning som branschorganisationen Fondbolagens förening har gjort.

Kantar Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat 1.131 fondsparare om de förändrat sitt fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Över hälften av de tillfrågade, 53 procent, uppger att de har sett över sitt fondsparande de senaste veckorna.

ff

(Källa: Fondbolagens förening)

Av de tillfrågade fondspararna säger 87 procent att de inte har ändrat i sitt långsiktiga fondsparande till följd av de senaste veckornas börsturbulens. Andelen är något högre bland kvinnor (89 procent) än hos män (85 procent).

12 procent uppger att de har gjort ändringar i sitt långsiktiga fondsparande. Även av de sparare som uppger att de har ett regelbundet sparande säger 87 procent att det inte gjort några förändringar. Fyra procent har ökat summan de sparar, fem procent har minskat summan de sparar och tre procent har upphört med sitt regelbundna fondsparande.

“Viktiga ingredienser i ett lyckosamt sparande är disciplin och att våga vara långsiktig. I tider av börsoro är det ännu viktigare att komma ihåg. Därför är det glädjande att se att svenska fondsparare navigerar nuvarande börsturbulens genom att hålla sig till sin långsiktiga sparstrategi, till exempel genom att fortsätta månadsspara”, kommenterar Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

På frågan om man är orolig för sitt långsiktiga fondsparande på grund av den senaste tidens börsturbulens så svarar 65 procent att de inte är det. I motsats svarar 30 procent av de tillfrågade att de är oroliga. Något fler kvinnor (34 procent) än män (26 procent) svarar att de är oroliga.

En stor majoritet, 79 procent, av de svenska fondspararna tror på en positiv börsutveckling på lång sikt, 5-10 år.

“Ett långsiktigt sparande ska tåla turbulens och svängningar. Det verkar de svenska fondspararna införstådda med. De har också fått med sig att börsutvecklingen på lång sikt nästan alltid är positiv, och att ett regelbundet månadssparande är en av de sparstrategierna som fungerat bäst historiskt”, säger Gustav Sjöholm.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR