Fonder: Norska oljefondens avkastning -14,6% under 1 kv

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norges statliga oljefond hade under årets första kvartal en negativ avkastning på 14,6 procent, motsvarande 1.171 miljarder norska kronor. Det skriver fonden på sin hemsida.

Ännu sämre gick det för fondens aktieinvesteringar, där avkastningen noterades på -21,1 procent, medan avkastningen på ränteinvesteringar var 1,3 procent.

“Vi har sett en betydande nedgång på världens aktiemarknader under det första kvartalet, med avsevärda fluktuationer från den ena dagen till den andra. Marknadssituationen är mycket utmanande. Men fonden har en långsiktig horisont”, säger Yngve Slyngstad, vd för Norges Bank Investment Management, i en kommentar.

Den norska kronan försvagades kraftigt mot många andra valutor under kvartalet. Valutarörelserna bidrog till att öka fondens värde med 1.147 miljarder norska kronor. Fondens marknadsvärde i norska kronor har därmed inte förändras särskilt mycket sedan nyåret.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR