Fonder: Bra tillfälle att köpa företagsobligationer - Lindmark

åliga på att förklara hur företagsobligationer fungerar. Det har skapat ett bra köptillfälle, så fråga fondbolagen vilken förväntad avkastning deras räntefonder ger idag.

Det skriver Jonas Lindmark, analyschef och redaktör för Morningstar i Sverige, i en krönika.

Jonas Lindmark lyfter hur han den senaste tiden fått många frågor om företagsobligationsfonder, framförallt stängningen av Spiltans två räntefonder.

“Även jag är dock osäker på hur allvarlig krisen på räntemarknaden är. Det är tyvärr mycket svårare att få bra information om vad som händer på den svenska marknaden för företagsobligationer, för de handlas fortfarande via telefonsamtal med mäklare, medan aktiemarknaden sedan länge är elektronisk och ger direkt spridning av relevant information till alla intresserade”, förklarar han.

Men även om vi kan lära av historien när det gäller risktagande, så menar han att det gäller att blicka framåt för att dra nytta av de bra köptillfällen som har skapats av börsraset under mars.

Spiltans ränteförvaltare Lars Lönnquist påpekade i en kommentar att en fördel med obligationer jämfört med aktier är att slutbetalningen är bestämd, om man behåller obligationen till förfall och bolaget betalar kupongräntan kommer man få tillbaka hela det investerade beloppet. Nu har räntan fram till dess ökat kraftigt:

“I takt med att obligationspriserna har sjunkit har samtidigt den avkastning de förväntas ge till förfall ökat. För Spiltan Räntefond Sverige har den gått från 0,9 procent per år till ca 2,1 procent per år. Motsvarande siffra för Spiltan Högräntefond har gått från 1,9 procent per till ca 5 procent per år”, löd Lars Lönnquist kommentar.

Analyschefen vill dock upplysa om en annan risk med företagsobligationer, företag som sålt obligationer kan få så stora problem att de går i konkurs.

“Det betyder i så fall att deras aktieägare förlorar alla pengar och att obligationerna inte ger full återbetalning (men oftast finns en del tillgångar med värde kvar, så till exempel kan det bli 50 procent återbetalning). En konkurs ger en permanent förlust för de som riskerat pengar, men då är den stora fördelen med fonder riskspridningen. Du kan själv se vilka som är de största företagen som främst sålt obligationer till dina räntefonder (fondens tio största innehav) och fundera på hur trygga de är. Självklart är det då en fördel om förvaltaren har spritt pengarna på många innehav och har lite pengar i varje”, resonerar Jonas Lindmark.

Stora börsföretag har normalt både mycket pengar i kassan och flexibilitet att krympa verksamheten, så det krävs normalt mycket mer än några månaders paus för att knäcka dem, menar han. Extremfall som flygbolag och kryssningsrederier ligger mer risigt till enligt analyschefen, men det är betydligt mer stabila branscher som dominerar bland i innehaven i de företagsobligationer som han kollat.

“Därför tycker jag dagens andelskurser verkar ge ett betydligt säkrare bra köptillfälle för företagsobligationsfonder än aktiefonder”, skriver Jonas Lindmark.

Detta menar han dock gäller för ett kortsiktigt sparande, med kortare spartid än fem år. För långsiktigt sparande som PPM tycker han att potentialen för aktiefonder ser ännu bättre ut.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR